Předchozí 0189 Následující
str. 197

Bibliografie prací Dra. Čeňka Zíbrta.

Sestavil jsem soupis literární činnosti prof. Dr. Čeňka Zíbrta a snažil jsem se zachytiti vše, pokud mi bylo lze podle zápisků jeho vlastních i na základě prohlídky současných knih, časopisů, novin a sborníků. Práce byla ztížena tím, že prof. Zíbrt psal do velmi různých publikací a často své články kryl šifrou nebo pseudonymem. Zde musel jsem se zase spolehnouti na své poznámky ? chystanému slovníku pseudonymů a na vlastní pamět, jakožto dlouholetého jeho pomahače.

Z pseudonymů hlavně užíval jmen svých příbuzných. Často se psával Jan Soulek, Václav Soulek, Marie Soulková. Byla to jeho teta pěstounka pí Marie Soulková, jejíž jméno a jméno jejího manžela s oblibou podepisoval pod články a zprávy etnografické. Rovněž rodné jméno jeho matky dalo mu pseudonym Maximilian Hroch. Jméno Emil Horský, časté pod historickými zprávami a články v Čas. Čes. Musea a v Čes. Lidu vzniklo podle jeho studentské lásky.

Zaznamenávám i drobné zprávy, neboť uvádějí často bibliografii a mnohdy jsou důležitější než pojednání.

Bibliografické záznamy uspořádal jsem podle oborů a volil zejména skupiny hesel folkloristických, která jsem pak seskupil abecedně. Revokace pomocí čísel umožní hledání článků patřících do více skupin. Detailně nejsou registrovány jeho nesčetné referáty v časopisech.

Poněvadž prof. Zíbrt za své 321eté činnosti redaktora Českého Lidu všímal si téměř všech zjevů lidovědy, stává se soupis jeho lit. prací pomůckou každého badatele a podle pokynů Zíbrtových a jeho registrace literatury každý může získati první informace o hledaném thématu. Ačkoliv se mi podařilo sehnati tolik záznamů, přece nedoufám, že má práce je zcela úplná. Snad by ani sám prof. Zíbrt nemohl podati bezpečně úplný seznam svého díla. Proto prosím, aby má práce byla přijata, jako pokus bibliograficky zhodnotiti dílo pilného a dlouholetého redaktora a zakladatele Českého Lidu i jako pomůcka pro přátele československé lidovědy.

Abgari epistolae: 1. Epistolae Abgari ad Christum et Christi ad Abgarum. Epistolae Mariae. Č. Č. M. 1909, str. 420—424.

Akademický čtenářský spolek. 2. Založení Akademického čtenářského spolku 20. ledna 1849. Národní Listy 1909, č. 20.

Album z r. 1856. 3. Básně J. E. Vocela, B. Nemcove, K. Vinařického, B. Jablonského a j. nevydané v albu na oslavu


Předchozí   Následující