Předchozí 0008 Následující
str. 7

LIDOPIS A VLASTIVĚDA, MONOGRAFIE OKRESŮ A ČINNOST MUSEJNÍ.

I.

Lidopis tvoří podstatnou součást vlastivědy a má být v jejím rámci pilně pěstován. Vlastivěda, zkoumající život jednotlivých krajů po všech stránkách, usiluje nejen o to, aby byly život a charakteristické rysy dobře popsány tak, jak byly a jsou, nýbrž aby se zároveň i určovalo, co a jak působilo na místní jevy, na jejich vznik a trvání, dále jak působil celek na daný krajinný úsek a konečně čím přispěl tento úsek k vývoji celku.*) Co však charakterisuje život kraje a jeho rázovité rysy spíše než život lidu a co odráží lépe vlivy, jež tu působily, než kultura lidu? Proto patří lidopisu ve vlastivědě přední místo, proto nechť je mu věnována patřičná pozornost ve studiu, vyučování i v publikačním směru.

Národopis má být pěstován především ve vlastivědných časopisech, které vycházejí téměř ve všech krajích. Míním však národopis v plném rozsahu svého programu, jak jej načrtávám dále, nikoli jen zběžné ukázky známých písní, pověstí nebo pověr. Lidopis pro vlastivědný sborník může znamenat mnoho, neboť mluví o věcech čtenářům blízkých a drahých. Každý jistě rád se poučí o vzrůstu rodné obce, o osudech svého statku nebo rodiny, o původu uměleckých předmětů, jež zná, atd. Naopak i vlastivědné časopisy, jako ústředí sběra-


*) J. V. Šimák: Program a práce vlastivědného pracovníka v okrese. Regionál. pracovní konference v Praze 1934.

Předchozí   Následující