Předchozí 0018 Následující
str. 17

Pomoc kartografické metody.

Postupujtež tím způsobem, že vezmete mapu svého kraje, pro každý důležitý zjev jinou, a zakreslíte na ni místa, kde všude je určitý zjev a typ rozšířen. Kde je to možno, zakreslete i hranice jednotlivých okrsků. (Na př. kde všude se vyskytuje určitý druh střechy, určitý typ peci, stodoly, čepců, pluhů, určitý zvyk a j.) Důležité je ovšem, aby se dbalo časových rozdílů a hranice se určovala vždy jen pro jisté časové období. Pro několik období nutno sledovat vždy několik hranic. Jistě byl jiný okrsek určitého čepce v XVIII. věku, jiný

O padesát let později a jinudy vedla jeho hranice koncem století minulého.

Uvidíme-li na mapkách rozvrstvení okrsků jednotlivých zjevů, usnadní se nám pak studium příčin, které se při vývoji uplatnily. Jejich určení je nad jiné důležité, chceme-li poznati, co vzniklo přímo v kraji vývojem, přičiněním místních činitelů a vlivem význačných jednotlivců a co sem bylo přeneseno odjinud. Neboť, co tvoří vlastně rázovitost kraje? Řada jednotlivých charakteristických zjevů, u kterých je důležitá především otázka, jak vznikly. A po tom pátrat patří právě mezi významné úkoly národopisné práce.

Funkční a psychologické hledisko.

Kromě historických zpráv a kromě typologie současného života nechť si národopisný pracovník všímá

i jeho jiných stránek. Nechť sleduje život nejen staticky, jeho nynější stav, nejen dynamicky, jak se vyvíjely jednotlivé zjevy, nýbrž ať obrátí pozornost i k jejich funkci, jaký úkol jim patří v životě lidu a jak na ně lid sám pohlíží. Každý probíraný zjev a předmět je výsledkem života v kraji. Ať už byl domácím lidem vytvořen, přetvořen nebo prostě jen přijat, vždy musil vyhovovat jeho potřebám a proto musil být i výrazem


Předchozí   Následující