Předchozí 0035 Následující
str. 34

HMOTNÁ KULTURA LIDU.

OSADA. OBYDLÍ A HOSPODÁŘSKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VEŘEJNÉ BUDOVY A PAMÁTKY.

Osada.

O osadách dlužno pojednávati v souvislosti s osídlením kraje a položením sídel, jak bylo naznačeno. V otázce osad je důležitý zejména tvar vesnic a jejich typ, který třeba studovat se zřetelem jednak k terénu a jeho tvaru, pokud půda a její útvar podmínily typ vsi, jednak se zřetelem k historii, pokud vznik a vývoj obce měly vliv na její tvar.

Zejména poloha potoka (řeky) a cesty je důležitá pro tvar obcí, a to cesty nejen dnešní, nýbrž i cest starých, které kdysi působily na polohu a útvar obce.

Vesnice mohou býti různé podle orientace a polohy jednotlivých stavebních parcel a domů a podle tvaru návsi, což je nutno nejen popsat, nýbrž i vysvětlit. Mohou býti řadové, jestliže domy stojí po jedné nebo po obou stranách cesty v řadě, a to buď řídce, takže mezi nimi leží i pole (typ silniční), nebo hustěji, takže domy dělí jen cesty a dvorky (vlastní typ řadový), anebo stojí domy tak těsně vedle sebe, že přiléhají jeden k druhému (typ ulicový).

Návesní dědiny jsou buď okrouhlíce s širokou návsí různého tvaru, obyčejně okrouhlou, a s hvězdovitým plánem obce a katastru; nebo jsou to oválnice s návsí oválnou, ústící obyčejně na obou koncích v hlavní ce-


Předchozí   Následující