Předchozí 0057 Následující
str. 56

a odkud. Podle cechovních zápisů vyličte dějiny řemesel a život cechů.

Vyjmenujte podniky průmyslového rázu v kraji od nejstarších dob. Nejdříve ony, kde se uplatnila v práci individualita lidu, jako byly drobné sklárny, hamry, slévárny, rukodělné tkalcovny a pod. a popište jejich práci a výrobky. Pak připojte přehled o jiných továrnách a podnicích (hutích, dolech atd.), podejte docela stručně dějiny jejich vývoje a naznačte význam pro život lidu.

LIDOVÉ UMĚNÍ VÝTVARNÉ.

Výtvarné umění u lidu neprojevuje se samostatnou tvůrčí činností, nýbrž snahou po výzdobě všech (i užitkových) předmětů. Není tedy předmětem lidového umění výtvarného na příklad architektonické formovaní půdorysu a tvaru obytné a hospodářské budovy, nýbrž její plastická a malířská dekorace, a stejně při volné plastice a malbě i při aplikaci těchto uměleckých projevů v řemesle jde o kategorii výtvarnou, jejíž technický základ je řemeslo, často velmi dokonalé, kdežto formální tvar a obsah je nepůvodní. Slohově je lidové umění opožděné, opakuje třeba po staletích znaky starších slohů, často ve smíšení s jinými. Rovněž není lidové umění stylisticky čisté, poněvadž lidový umělec stylové prvky pozměňuje, zjednodušuje, přepisuje. Předlohou lidového umění je starší vzor, začasté vyskytující se v nejbližším okolí (budovy v kraji, výšivky na kostelních rouchách, tištěné předlohy grafické atd.).

Metoda soupisu. Při soupisu je třeba úvodem vylíčiti vývoj lidové práce výtvarné v kraji, na základě zachovaných dokladů, stupně tohoto vývoje a jeho změny. Důležité je určení vzniku určitých typických řemesel v kraji. Žije-li tam ještě lidová práce výtvarná, je třeba zjistiti podrobně všechny její vlastnosti (materiály, s kterými pracuje, její techniku, rozsah práce,


Předchozí   Následující