Předchozí 0058 Následující
str. 57

cenu práce atd.). Zahynula-li již, je třeba vypočístí příčiny, které vedly k jejímu zániku a naznačiti, čím byla nahrazena. Kde lidové umění domácké i řemeslné postupem času zatlačily tovární výrobky, je třeba zjistiti, kterých továrních výrobků se mezi lidem užívalo a odkud pocházely (nádobí, látky, šátky, stuhy atd.). Je třeba zjistiti průmyslové podniky v kraji, ve kterých se výtvarné cítění prostého lidu uplatňovalo z obchodního důvodu (sklárny, keramické továrny, slévárny, tiskárny atd.) a po případě zjistiti, jak působily na tvorbu samu.

K této úvaze připojte vlastní soupis, doplňující údaje předešlých kapitol v ohledu výzdoby a umělecké tvorby:

I. Architektura.

Podejte soupis všech datovaných staveb ve vsi. Stanovte architektonické typy soukromých staveb (dřevěných, zděných) a popište jejich nemovité výzdoby (řezby ve dřevě, maltové reliéfy, nástěnné malby).

Zjistěte veřejné budovy civilní i církevní, pokud jsou umělecky primitivní a mají vztah ke krajové tradici nebo byly pořízeny lidovými řemeslníky.*) Zejména jde tu o faru, školu, rychtu, kovárnu, hospodu, mlýn, pastoušku, valchu, kostelík, kapli, zvonici, Boží muka, kříž, milník, především o jejich zevnější výzdobu. Také hřbitov přichází v úvahu.

II. Plastika a malba.

Pořiďte soupis plastických i malovaných prací z různých materiálů, zejména movité části zařízení domu. V úvahu přicházejí sošky, drobné oltáříky, obrazy na skle, dřevě, plátně i na papíře, lidové rytinky, malované knížky, dopisy, vystřihovánky i kraslice.

III. Ostatní řemeslné obory

v kraji zdomácnělé. Obraťte zřetel hlavně k těmto oborům:


*) Monumentální tvorba na vesnici (kostel, zámek atd.) je pojata do Soupisu památek, vydávaného Českou Akademií.

Předchozí   Následující