Předchozí 0077 Následující
str. 76

pití? Jaké obyčeje provázejí příchod do domu a odchod z domu? Co znamená setkání se s určitými osobami nebo zvířaty? (Na př. zlá znamení.) Všimněte si obyčejů, dodržovaných při bouřce, při požáru, v době sucha nebo dešťů, v pádu epidemií. Vyzvěďte zvyky, pojící se k počátku a dokonání různých prací, na př. při předení (první kus nitě se utrhne a zahodí), při tkaní a dotkání, dodrání, prvním pečení a j. Jak pohlížejí lidé na prvotiny, ať rostlin, zvířat, práce nebo jiné, a co s nimi činí? Popište zvyky a pověry, pojící se k domácím pracem, jako je meteni, zatápění, praní a pod. Shromážděte zprávy o zvycích, konaných při pečení chleba.

Obyčeje výroční.

Jestliže předcházející zvyky byly spojeny s důležitými událostmi lidského života, s rodinnými poměry nebo určitou prací a úkonem, veliká řada obyčejů provází prostě různé dny v roce, buď přímo určité svátky nebo určitá období, během nichž se zvyky konají. Tyto obyčeje jsou nejznámější, protože se namnoze konaly veřejně nebo dokonce společně mnoha osobami, a také nejčastěji byly popisovány. I při těchto zvycích zaznamenávejte, zda se jim věří nebo jsou konány jenom jako slavnost nebo hra anebo zda jsou pouhým předmětem ústní tradice. Zapisujte vždy, kdo je konal a kdo se jich zúčastnil. Kromě slavnostních úkonů všímejte si při určitých dnech též různých prací, které se doporučuje v ony dny konat a které jsou zakazovány. Uvádějte vždy i zprávy o různých pokrmech a o slavnostním pečivu určitých dní. Neopomeňte ovšem rozdílů, které se projevily v různých okrscích a v různých dobách.


Předchozí   Následující