Předchozí 0076 Následující
str. 75

aby se stádo nerozbíhalo? Jaké zvyky provázejí příchod dobytčete do domu? (Vede se do světnice, selka podává mu sama žrát a j.) Jaké obyčeje provázejí jeho odvádění k býku? (Na př. použije se čerstvého prutu, selka je utře zástěrou a j.) Jak si počínají lidé při otelení krávy, co činí s telátkem, aby prospívalo, co činí při jeho odstavení? (Totéž vyznačte při jiných druzích dobytka.)

Zaznamenejte zvyky, spojené s chovem drůbeže, na př. kdy se nasazují vejce a jakým způsobem, co se činí, aby se vylíhly slepičky, co se činí, aby se nerozbíhaly, aby slepice hojně nesly a kvokaly atd.

Obyčeje a pověry různých řemeslníků a povolání.

Tyto obyčeje jsou stejně poučné a zajímavé jako zvyky při hospodářských pracích nebo výroční, bohužel, dosud jim bylo věnováno málo pozornosti. Jsou to na př. zvyky včelařů, rybářů, myslivců, z řemesel na př. mlynářů, ševců a j. Zaznamenejte nejen rady, co se doporučuje konati, aby se práce zdařila a dotyčná osoba i její konání bylo chráněno, nýbrž zjistěte i zákazy, co se nesmělo konati a čeho se lidé musili varovat, aby je nestihla škoda. (Na př. zbraně nesměla překročit žena a pod.) Všímejte si i různých slavností jednotlivých řemesel a sdružení, tradicí ustálených nebo i vymizelých.

Obyčeje při různých pracích a příležitostech.

Popište zvyky, spojené s různými úkony denního života a domácími pracemi, a to opět nejen zvyky, které se mají konati, nýbrž zaznamenejte i zákazy, co se nedoporučuje nebo nesmí konat. Na př. jaké zvyky se zachovávají při ranním vstávání, umývání a pod., při uléhání k spánku? Jaké zvyky se dodržují při jídle a


Předchozí   Následující