Předchozí 0075 Následující
str. 74

Co se říkává o obilí, které se vlní? Jaké zvyky provázejí počátek žatvy? (Modlitba, první klasy se kladou křížem, nosí se domů a schovají a j.) Dlouhá řada zvyků se pojí k zakončení žatvy, k posledním klasům a k poslednímu snopu. (Na př. poslední klasy se obřadně užnou nebo se naopak ponechají v poli, honí se v nich nějaké zvíře (křepelka, vlk, zajíc a j.); poslední snop bývá různě nazýván atd.). Jak se dopravuje první obilí do stodoly, jak se ukládá a jak se chrání, na př. před myšmi? Jak se dopravuje domů poslední obilí a jak se slaví konec žatvy? Co se činí s dožinkovým věncem během roku? Které obyčeje provázejí mlácení, zejména jeho počátek a konec?

Obdobné zvyky sledujte i u jiných polních prací, na př. při sázení; jak jsou na př. oblečeny ženy, když sázejí zelí, co činí, aby hlávky byly velké a pod.): zaznamenejte zvyky při pletí, při trhání Inu, při vykopávání brambor (zrůdný velký brambor se zdobí a ženy ho odevzdávají hospodyni s přáním), při česání ovoce a j. Co soudí lid o zrůdných plodech, dvojklasu nebo o neobyčejně velkých klasech a plodech a co s nimi činí? Které zvyky provázejí požíváni prvotin? Nosí je lidé k posvěcení?

Vyzvěďte, jak se chrání pole před myšmi a krtky, před housenkami nebo před zloději. Které předměty se kladou do pole, aby úroda prospívala, nebo na její ochranu? (Na př. červené věci proti uhranutí, sklo proti blesku, kámen, aby na př. hlávky zelí byly tvrdé a těžké). Hleďte vypátrat, jakým způsobem se může úrodě škodit? (Škůdce sbírá rosu, trhá osení a hází je na vlastní roli, svazuje stébla a j.)

Popište zvyky, které se pojí k chovu dobytka, na

oř. k prvnímu vyhánění na pastvu: Jak se dobytek

hráni? (Podkuřováním, obcházením, určité předměty

má překročit a pod.) Jakými prostředky pastýř chrání

dobytek na pastvě, aby mu nic neuškodilo? Co činí.


Předchozí   Následující