Předchozí 0129 Následující
str. 128

Život v rodině a v obci.

Pěkným příkladem zpracování slouží stejnojmenná stať J. Húska v díle Moravské Slovensko (sv. II. 1922). — Drobnější příspěvky jsou na př. výstižné obrázky F. Bartoše: Kmocháček a kmotřenka (Obzor 1899), 0 pozdravech a jiných uctivostech a zdvořilostech našeho lidu (Obzor 1890, Moravský lid), Hospodářství na starém gruntě moravském (Obzor 1896, Deset rozprav lidopisných) a j. — V Čechách život rodiny i jednotlivců pěkně líčí J. F. Hruška: Naši pod Čerchovem. (Plzeň I., II. 1921—1925.) -Poměry v zádruze zachytili: J. Peisker v Pracheňsku (Athenaeum V. 1888), J. Píč na Slovensku (Čas. Č. Mus. 1878), J. Pohl v Detvě (Sbomík zeměp. spol. XXX. 1924) a B. Varsik v okolí TopoFčia-nek (Sbomík Mat. Slov. VII. 1929). — Odborný rozbor poměrů v starobylé zádruze podal K. Kadlec: Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském. (Praha 1898.) — Na důležitost rodinného názvosloví upozornil mezi jinými i M. Slavik. (Čas. mus. spol. XXI\. 1903.)

Poučení o nařízeních vrchností a o veřejné správě obsahují historická a právnická díla, z nichž upozorňuji zejména na tyto práce: J. Kalousek: Řády selské a instrukce hospodářské. (Archiv Český XXII.—XXV., XXIX. 1905—1910, 1913.) — B. Rieger: Zří-zení krajské I., II. (Praha 1889—1892.) — J. Čelakovský: Povšechné české dějiny právní. (Praha 1900.) — J. Kapras: Právní dějiny zemí České koruny. I.—III. (Praha 1913—1920.) — J. Horák. Urbářské a příbuzné poměry na Slovensku. (Praha 1932.) — /. Markov: K dějinám obyčejového práva na P. Rusi. (Bratislava 1932.) — Drobnější příspěvky přinášel Selský Archiv, Právník (na př. sv. XXIX.), Právny Obzor a j.

Popisováním poměrů v obcích a jejich zřízení podle tradice zabývají se vesměs jen drobné stati. Srovn. na př.: T. Planský: Podruzi a životnící na osadě brložské. (Český Lid V. 18°-6.) — A. Šebestová-Ledecká: Podruzi. (Český Lid IX. 1900.) — J. Zbořil: Platy čeledi před 100 letv. (Selský Archiv XI-XIII. 1917—1921.)

— A. Hajný: O chase. (Český Lid IX. 1900.)

F. J. Čečetka: Staré zřízení obecní. (Český Lid XII. 1903.) — Kterak přijímali za souseda. (Selský Archiv I. 1902.) — V. Prásek: Volenstva selská a jich druhy. (Selský Archiv I. 1902.) — J. F. Svoboda: Obecní hospodář«rví na panství velkomeziříčském koncem 18. století. (Čas. pro dějiny venkova XV. 1928.) — Samostatnosť našich dědin. (Selský Archiv I. 1902 a n.) — A. Málek, A. Landsfeld: Vesnické soudy: (Selský Archiv II. 1904.) — J. Vychodil: Vrchnostenské úřadování s rychtáři. (Selský Archiv II. 1904.)

— V. Honejsek: Z dějin nepatrné české vesnice. (Praha 1894, 1895.)


Předchozí   Následující