Předchozí 0143 Následující
str. 142

o hradech a tvrzích v jižních Čechách (Praha 19331. — J. Pavel Pověsti českých hradů a zámků. I. II. (Praha 1934, 1935.) — R. F. Jura: Staré pověsti slezské. (Praha 1935.) — Karel Kalláb: Pověsti hradu moravských a slezských. (Praha 1935 a n.) — Jar. Schiebl: Plzeň v pověsti, legendě, tradici a škádlivce (Plzeň 1933 1935). — M. Sekey: Východoslovenské pověsti z dávných liet (Košice 1927). — F. Tichý: Pověsti z Podkarpatské Rusi (Košice 1930). — J. Ev. Chod: Pověsti a dohady o starých památných stromech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Český Lid XVII. 1908). — A. Šorm: Pověsti o českých zvonech (Praha 1926). — J. Kobzáň: O zbojníkoch a pokladoch z Mor. Valašska (Praha 1927). — Tradice a posměšky o různých městech shromáždili: Primus Sobotka: Kratochvilné historie měst a míst v zemích koruny svatováclavské (Praha 1885). — F. V. Peřinka: Veselé putovanie po Slovensku (Praha 1934). — Soupis starších sbírek pověstí shromážděn je v Zíbrtově Bibliografii české historie díl II. (Praha J902.)

Divadelní hry.

Souhrnná zpracování máme toliko ze starší doby: Julius Fejfalík pojednal o moravských hrách: Volksschauspiele aus Mahren (Olmiitz 1864). — Mnohem širším přehledem je svědomitá práce Ferd. Menčíka: Prostonárodní hry divadelní. I. Hry vánoční, II. Hry velikonoční (Holešov 1894—1895). — Prameny lidových her, totiž středověké hry umělé, rozebral především Jan Máchal.— Pro národopisného pracovníka je důležitá i studie St. Součka: Rakovnická vánoční hra (Brno 1929). Pouhé popisy lidových her jsou ovšem četné a jsou roztroušeny izvláště v Českém Lidu, na př. v práci J. Krále, Hra o sv. Dorotě (Č. Lid XVII.), Svatí tři králové (tamže), Š. Dvořáka: Hra o sv. Dorotě (isv. XVIII.),F. Šimka: Komedie vánoční o narození syna iBoižího (Národop. Věstník XX. 1927) a j.

Loutkovým divadlem zabývá se především Jindřich Veselý, který vydává i zvláštní odborný časopis Loutkář (od r. 1912). Srovn. jeho práce: O loutkách a loutkářích (iNárodojp. Věstník V. 1910), — Komedie a hry. Podle loutkářských tradic, starých rukopisů a Matěje Kopeckého obnovil, úvodem a poznámkami opatřil J. Veselý. I— IV. Praha 1927—1930). Jenovéfa v české literatuře (Sborník filologický V. 1915). Don Juan jako Don 2án a Don Šajn n českých lidových loutkářů (Národop. Věstník XXII. 1929). — Arnošt Kraus roizebral hry o Faustovi, Das bohmische Puppen-spiel vom Doktor Faust (Praha 1891).


Předchozí   Následující