Předchozí 0144 Následující
str. 143

Říkadla.

Kromě drobných statí, rozptýlených po časopisech, bohatli snůšky materiálu obsahují sbírky: Erben: Prostonárodní písně; Národní písně, pohádky, pověsti, říkadla, obyčeje, vyd. odborem lit. řeč. spolku Slavia; Bartoš: Naše děti; Vyhlídal: Hanácké děti a j. — Již dříve studoval říkadla J. Fejfalik a vypracoval i vzorný dotazník. (Srovn. Zeitschrift fiir Mythologie und Sittenkunde III.) — Souhrnou sbírečku sestavil J. Kunz a M. Korejs: Říkadla našich dětí. (Libochovice 1929.) — Na Slovensku srovn. Sborník Matice Slovenskej I., II. a musejní Časopis a Sborník.

Hádanky.

Základy k odbornému poznání položil V. Flajšhans v důležité srovnávací studii Naše hádanky. (Národop. Věstník XVIII. 1926.) — Bohatý materiál hádanek obsahují zvláště sbírky: Erben, Prostonárodní písně, Bartoš: Naše děti, Prásek: Vlastivěda slezská. — Sbírka Vorovkova: Tisíc a jedna hádanka (1889) a J. Kubíčka: Vtipná kaše, 1000 lidových hádanek (1922), obsahují mnoho umělého. — Důležitý starý materiál byl objeven v Klaretových textech, které vydal V. Flajšhans: Klaret a jeho družina I., II. (Praha 1926, 1928.) — Ukázky ze starých hádanek otiskl na př. i Č. Zíbrt: Sbírka staročeských pohádek. (Český Lid III. 1894.)

Přísloví.

Přísloví těšila se zájmu již i ve starších dobách a zaznamenávali je na př. Smil Flaška z Pardubic, Jakub Srnec z Varvažova, Blahoslav a j. Důležité sbírky přísloví pořídili: Jan Amos Komenský: Moudrost starých předků za zrcadlo vystavená potomkům (vyd. W. W. Tomek r. 1849). — J. Dobrovský: Českých přísloví sbírka (Praha 1804). — F. Čelakovský: Mudrosloví národu slovanského v příslovích. (Praha 1852.) — V nové době kritický soupis starých přísloví pořídil V. Flajšhans: Česká přísloví I. Přísloví staročeská (I.—II. Praha 1911, 1913.) — Na Slovensku zapisoval přísloví na př. D. Sinappius Horačka (sbírku z r. 1678 vydali J. V. Novák a V. Flajšhans, Praha 1908), A. Bernolák: Pořekadla slovenské (z r. 11790) a v nové době A. P. Záturecký: Slovenská píří/-sloví, pořekadla a úsloví. (Praha 1897.)

Hry a hračky.

Obsažnějších člániků je málo, tím méně sbírek. Srovn.: J. Šmid: Ze života našich dětí. (Chrudimsko a Nasavrcko III.) — L. Bake-šová: Dětské hry tělocvičné na Moravě. >( Český Lid III. 1894.) —


Předchozí   Následující