Předchozí 0150 Následující

DOSLOV.

Národopisná společnost českoslovanská rozhodla se v roce 1933 na návrh řed. J. F. Svobody vydati nové směrnice pro spolupracovníky Národopisu českoslovan-ského jako pokračováni programu národopisného soupisu, vypracovaného v r. 1915 prof. K. Chotkem (Náro-dop. Věstník IX. 1915). Ředitel J. F. Svoboda odevzdal Národopisné společnosti zcela nově zpracovaný návrh směrnic jako podklad dalšího jednání a jeho rukopisu, dosti stručného, použila jsem částečně při sestavení této Příručky lidopisného pracovníka. Při jejím zpracování přispěli mi svou radou v odborných otázkách zvláště pánové: pres. dr. J. Auerhan, dr. A. Boháč, řed. A. Čarek, prof. dr. J. Horák, prof. dr. J. Jakubec, prof dr. J. Matiegka, prof. dr. L. Niederle, řed. J. F. Svoboda, prof. dr. J. V. Šimák a odb. předn. dr. Z. Wirth. Vřele děkuji všem za jejich laskavou pomoc.

    D. Stránská.

Předchozí   Následující