Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 501

MODERNÍ PRŮMYSL.

@II@1@N. V. Č. poskytnuta byla příležitost českým průmyslníkům vystavovati své výrobky, a byla tomuto oddělení věnována rozsáhlá budova na dolením výstavišti. Výbor byl veden myšlénkou, aby výstavu odbornou po způsobu všech podobných podniků oživil oddělením průmyslovým, a v širokém obecenstvu získal jím většího zájmu. Dále chtěl doplniti obraz české činnosti právě ukázkami české výroby a byl by si přál, aby zvláště t. zv. domácí průmysl jako podstatný doplněk lidopisných oddělení národopisných byl na výstavě předveden. V některých odborech se to podařilo (srov. paličkování v turnovském a domažlickém statku a v paláci, praní a broušení granátů, dřevač-kářství se zvláštní výstavou Pošumavské jednoty v domažlickém statku, křivačkářství ve valašské dědině a pod.).

Země české, ačkoliv jsou hlavně zemědělské, přece vynikají i průmyslem svým nad ostatní země rakouské; nejvíce ovšem vynikají ona odvětví, která opírají se o zemědělství, jako cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, mlýny a škrobárny. Některá odvětví jsou dosud hlavně v rukou německých, jako hornictví a průmysl textilní, ale i české

podniky pomalu se vzmáhají a výstava toho poskytovala pěkné doklady. Dále je proslulé české sklářství, výroba zboží porcelánového a majoliíkového, spracování kamene, hlíny a podobných surovin, spracování dřeva, vý-

robky kožené atd. Jak pokročili jsme v spracování kovů, strojnictví, v živnostech polygrafických vůbec a v tiskařství zvláště, jak nádherné vydáváme publikace a vůbec jak dovedeme závodit na všech polích průmyslu, to dokázala již výstava


Budova moderního průmyslu.

jubilejní a nové toho byly doklady na N. V. Č. Nejvíce vynikli jsme na poli chemického průmyslu, a zejména cukrovarství stalo se průmyslem opravdu národním a technická vyspělost českých průmyslníků má pověst nejlepší. V tomto oboru pracují Čechové i theoreticky velmi zdatně, a kolektivní výstava cukrovarnická N. V. Č , poskytujíc všestranný obraz české práce na poli chemického průmyslu a hlavně cukrovarnictví měla význam opravdu národopisný.

Bylo potěšitelno a shodovalo se s celkovým programem výstavním, že zejména maloživnostníci účastnili se výstavy a ukázali, co i malými prostředky dovedou. (Seznam vyznamenaných vystavovatelů viz v příloze: Doklady, strana XL. atd.)

V průmyslové budově byly předměty rozestaveny dle těchto skupin: 1. Potraviny a požitkoviny, 2. výrobky kožené a kartáčnictví, 3. zvláště bohatá výstava truhlářská a soustružnická, výrobky ze dřeva vůbec, z rákosu, ze slámy atd., 4 průmysl textilní, 5. oděvnictví, 6. papír a knihařství, 7. polygrafie, 8. spracování kamene, hlíny, skla atd., 9. průmysl chemický, 10. kovové výrobky, 11. zboží zlaté a stříbrné, 12. stroje a přístroje, 13. vozy, kočáry, velocipedy, lodě a pod., 14. čalounictví, nábytek a pod., 15. vědecké nástroje, hodiny a pod., 16. hudební nástroje a 17. výstava Čechů vídeňských.

Na straně k vesnici umístěna byla výstava hospodářských strojů pod kolnami. Před průmyslovou budovou na pravé straně byl pak zvláštní pavilon pro průmysl cukrovarnický, vedle něhož postavil p. Neumann velkou homoli, znázorňující denní spotřebu cukru v Praze.


Předchozí   Následující