Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 1

úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. @P@(Formules initiales et finales des contes slaves.) Napsal @A@Jiří Polívka.

@N@úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. @P@(Formules initiales et finales des contes slaves.) Napsal Jiří Polívka.

(Formules initiales et finales des contes slaves.) Napsal @A@Jiří Polívka.

II. Závěrečné formulky.

Přimykají se úže к vypravovanému ději. Konstatuje se v nich. další, obyčejně šťastný život rekův i jeho mladé ženy, a namnoze vypravovatel připomíná, jako by na dotvrzenou celého děje, že byl sám účasten svatebního veselí atd., kromě toho bývají zhusta skutečné formulky, konstatující zakončení děje i povídky zaěasté žertovným způsobem, uvádí se posluchačům na pamět, že výpravovateli přísluší též jakási odměna, někdy se přidávají rozmanitá rčení příslovečná označující smysl povídky, konečně prostičké formulky, rýmované říkačky, beze všeho spojení s vypravovaným dějem, zcela mechanicky.

Také se tu povídky jednotlivých národů slovanských více méně značně liší, snad ještě větší měrou, než v úvodních formulkách, které v západnějších povídkách, a také nezřídka v novějších zápisech velko-ruských málem docela poklesly a upadly v zapomenutí. Nejpůvodnější, nejvíce svérázné, jsou ještě závěry velkoruské, jmenovitě severovelko-ruské, ale v novějších zápisech a ze vzdálenějších krajů, jako v sibiřských, též silně upadly.

1. Pohádky velkoruské.

Pohádka z archangelské gub. končí: Я там был, вино пил, по губам текло, но в рот не попало. Дали mhí синь кафтан, ворона летит да кричит: синь кафтан! синь кафтан! Я думай: скинь кафтан! взял да и скинул. Дали mhí колпак, стали в шею толкать. Дали mHíj красные башмачки, ворона летит да кричит: красные башмачки! красные башмачки!. Я думаю: украл башмачки! Взял дай бросил (Аеанасьев П. 206 б. 162). Z permské gub.: Я тут был, мед пил. По усам текло, в рот не попало. Дали muí колпак да почали толкать; дали мнe кафтан я иду домой и синичка летит и говорит: Синь да хорош! Я думал: Скинь да по ложь! Взял, скинул да и положил. Это не сказка, а присказка, сказка впереди. (Аеанасьев II, 386, č. 234). Poslední věta je oblíbená úvodní formulka, a byla mechanicky převzata. Jednodušeji v povídce z rjazanské gub. bylo to zcela mechanicky připojeno k jiné látce: А этих сестер к конному хвосту привязали, да по чистому полю растрепали. А мн'Б дали красный колпак, как зачали меня в шею толкать; а дали мнe синш кафтан.


Předchozí   Následující