Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 1

Seznam spolupracovníků

a jejich příspěvků v roč. I.—XX.

Samostatné články jsou sestaveny chronologicky; referáty abecedně podle posuzovaných autorů, drobné zprávy chronologicky. Značný: D. z. = drobné zprávy. — P. = posudky. — Vz. = nekrology а jubilejní vzpomínky.

1. Adámek K. V. JUDr.:

O sbírce „Tance lidové v okresu hlineckém" v Českém Lidu otištěné. (Diskuse.) r. XVI. (1923). str. 192—194. Bohumil Adámek národopis-cem. r. XIX. (1926), str. 39—47.

2. Adlešič J.:

P. Šašelj Ivan, Bisernice iz belo-kranjskega narodnega zakłada, r. I. (1906), str. 239—240.

3. Anderle Karel:

Dz. K informaci „o obchodu" s otroky v Zakaspicku. r. II. (1907), str. 112—113. — Etnografické koncerty, r. VI. (1911), str. 223—224. — Fantastické výklady u lidu nálezů archeologických. r. VIII. (1913), str. 102.

4. Auerhan J.:

Z pamětní knihy Čechů v Krušící (v jižních Uhrách), r. VI. (1911), str. 122—123. Charakteristické začátky dopisů, r. XVII. (1924), str. 93—94.

5. Bartoš F. M.:

M. Jan Hus v bohoslužbě a úctě církve podobojí a v podání prvého století po své ■ smrti. r. XVII. (1924), str. 20—38.

6. Beer A.:

Doplněk čí. A. Profouse v NVČ. XIII. str. 8—9. r. XIV. (1920), str. 101—102.

7. Bělař František:

Zvyky a pověry při narození dítka v okolí Trnavy, r. XIX. (1926), str. 109—113.

8. Bíbová R.:

Výstava krajek v Národopisném Museu Českoslovanském

v Praze. r. .V. (1910), str. 187—191.

Možno-li tkanice a pletenice považovati za prvotní dílo pletení na podušce a lze-li právem pletařkám slovanským přičísti vynález techniky, r. VII (1912), str. 25—38.

9. Blažek Ant.:

O našich písních kramářských. r. XVIII. (1925), str. 69—75. O našich písních kramářských. r. XIX. ■ (1926), str. 47—60. Ze starých špalíčků, r. XX. (1927), str. 131—139.

10. Bogatyrev P.:

Prof. dr. N. N. Durnovo. (Jubilejní vzpomínka.) r. XX. (1927), str. 76—77.

P. Bogoslovskij P., Demonologi-českij rukopisnyj motiv i sev. skazka. r. XX. (1927), str. 72—74. Košven M., Brak — pokupka. r. XIX. (1926), str. 194—195. Poznanskij N., Zagovori. r.

XVIII. (1925), str. 191—194. Putincev A. M.: Skazka P. P. Jeršova ,.Konek-Gorbunok" i jeje istočniki. r. XX. (1927), str. 168—170.

Savčenko F., Obrjadovisť. naj-primitivnišich. r. XX. (1927), str. 75.

Sinjuchajev G., Ostrovskij i narodnaja pesnja. r. XIX. (1926), str. 195—І96. Sčerbakivškyj D., Storinka z ukr. demonologiji. r. XX. (1927), str. 74—75. Weule K., Etnografija v Ger-maniji do, vo vremja i poslie vojny. r. XIX. (1926), str. 197. Dz. Smirnov-Kutačevskij, Proi-schoždenie častuški. r. XX. (1927), str. 174.


Předchozí   Následující