Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR  
str. 322

hudby. Dm. Zelenin dospívá k úsudku, že zvířecí látky vznikly u myslivců. Byly původně určeny zvířatům, která podle mínění prvotních lidí rozuměla lidské řeči, a poslouchajíce povídky, snadno mohla zapadnouti do pasti. V.době animistické nastupovali na místo zvířat lesní duchové, a povídky pak vypravovány, aby se přilákali tito duchové.    jpa.

Über P. Jensens Methode der vergleichenden Sagenforschung von Walter Anderson. Dorpat, 1930, str.48.

V této stati z Acta et Gommentationes Universatis Tartuensis, XXI. 3 podrobuje známý badatel zničující a spravedlivé kritice ohromný spis jmenovaného učence o velikém epose babylonském Gilgameš, vydaném ve dvou velikých svazcích r. 1906 a 1928—29. Plným právem vytýká hlavní pravidlo, že nesmíme dovozovali příbuznost dvou látek, když se shodují jedině v jediném motivu, a dále, že skutečně identický motiv může za jistých okolností vznikati také samostatně. Poznamenává, že byla a je takových učenců velká řada, vyčítá mezi nimi též psychoanalytiky jako O. Ranka, využívajícího Freudovskou éxegesi snů na lidové povídky, i severského badatele, Sophus Bugge, který s ohromující zručností vykládá pověsti Edd z biblických i antických látek, i Kawczyrískébo, který míní, že teprve za poslední čtyři století vznikly evropské pohádky z Apulejova díla Amor a Psyche, a též V. Sta-sova, který chtěl prameny ruských epických básní odhalovati v „zcela nepodobných povídkách staroindické literatury", G. N. Potanina, který odvozoval východoevropské i západoevropské pohádky z mongolského materiálu povídkového „zcela heterogenního" (str. 1—11). Kritik připouští, že spis Jensenův obsahuje cenné assyriologické poznámky, ale jako folklorista jeho dílo „kategoricky zamítá", a může přiznávati jedinou cenu — „odstrašujících příkladu"!    jpa.
30. září 1931 zemřel dr. Václav Fabian, ředitel Národopisného oddělení Národního musea v Praze, jednatel Národop. společností. Podobiznu zesnulého i stať o jeho činnosti podáme v čísle příštím.    Redakce.

Rejstřík k roč. XXIV. bude připojen k čís. 1. roč. XXV.


Předchozí