Předchozí 0272 Následující
str. 186

Moravští Hrváti.

Kreslí , farář v Gutfjeldě.*) Alois Malec

I. Proč za tři sta let se neponěmčili?

Národopisné obrazy. @P@I. Proč za tři sta let se neponěmčili?

Kdo se probírá v albu obyvatelů moravských a v něm připadne na Hrváty, 1) bezděky ptá se: kde se tu na Moravě vzali a kde žijí? Brandlova „Kniha pro každého Moravana" praví (str. 56), že Krištof z Teu-fenbachu, moravský pán, okolo r. 1580 2) tři vsi na jižní Moravě: Novou Preravu, Frjelištorf (Fröllersdorf) a G-utfijeld (Gutten-feld), právě pusté, osadil Hrváty. Žijí po obou březích Dyje, tam, kde posledním obloukem zabíhá na Moravu. Spatřujeme tedy Hrváty v Moravě jako oasu v poušti německé, a nemůžeme nepozastaviti se nad nápadným zjevem, že za tři sta let se neponěmčili, ač jsou se všech stran Němci sevřeni.V čem záleží záhada neobyčejného zjevu toho, jenž u Hrvátu moravských nejvíce bije do očí? Ode dávna usiluje se z mnohých stran poněmčiti je rozmanitými prostředky: nátlakem, školou, penězi, posměchem z jejich kroje a řeči, a prese všechno to míjí se s cílem: Hrváti do dneška zachovali si svůj kroj, svou řeč, a pravím ne bez důvodů vážných, že i v daleké budoucnosti zůstanou tvrdým skaliskem, o něž tříštiti se budou vlny ger-manisačního příboje, jehož tak snadno nerozdrobí ani duch moderní vzdělanosti, vše svérázné a individuální s národů setírající. Záhadu tu pokusím se rozřešiti.

Neptám se prozatím, proč se neponěmčili, ptám se raději: čím by se byli poněmčili? Odpověď na snadě jest: kdyby byli odložili svůj kroj


*) Vyobrazení moravských Hrvátň viz v Českém Lidu VIL str. 81, 82, 83. Literaturu o Hrvátech na Moravě viz v Českém Lidu VI. 577. — Tuto monografii pro Český Lid napsal dp. AI. Malec, farář v Gutfjeldě, jenž vydal pro svoje osadníky r. 1895 „Molitve i pjesme". Hrvaty moravské jakožto jejich duchovní pastýř výborně ovšem zná a píše stať tuto na základě spolehlivých zpráv a vlastních zkušeností, jichž nabyl po dobu svého pobytu mezi lidem hrvatským. Spisovatel narodil se r. 1855 v Hrbově u Vel. Meziříčí. Gymnasium studoval v Brně. Po vysvěcení r. 1881 působil mezi moravskými Horáky, Slováky i Němci, od r. 1892 je farářem v Gutfjeldě.
1) Píši „Hrváti", — sami si říkají: „mi sme Hrvati".
2) Roku 1884 Hrváti slavili památku svého třistaletého příchodu na Moravu. jak německým nápisem hlásá jehlancový obelisk, postavený u Frjelištorfu,

Předchozí   Následující