Předchozí 0556 Následující
str. 402

dělným prkénkem (deskou prkennou) uzavřen. Toť vznik kukly (kuply), jak se ve středních cechách tomu přístřešku říká. Spodní deska kukly jmenuje se záklopa.

Záklopy užíváno jako desky pamětní. K tomu hodila se výborně, neboť písmo a všecek nápis pamětní dobře jsouce od deště chráněny, na dlouhé doby zachovaly se čitelnými.

Časem záklopa zvětšena, tvar její obdélný obloukovitým skrojením do předu pozměněn, čímž záklopa před okřídlí vystoupila a tím i tvar celého přístřešku se změnil. Prostá, pouze nápisem opatřená záklopa vedle ozdobné lomenice — toť byl nesouhlas, jejž bylo nutno odstraniti v zájmu jednoty a dovršenosti tohoto lidového díla uměleckého. Mistr tesař, budovatel a spolu ozdobník stavení, sáhl po štětci a sám práci svojí docelil.

Pozorujme v okolí bydžovském kterak si vedl, ozdohuje záklopu. Nejprve natřel desku hílou barvou. Potom vyslyšev přání domácího pána napsal nápis prostě přes všecku desku nebo do rámečku z čar jino-barevných nakresleného (nápis ze Smidar — rámec červený, nápis černý). Zbývající prázdnou plochu vyplnil malbou; nejčastější motiv bývá tu větévka s jablíčky (nápis z Chotělic) nebo květ pomněnkový (nápis z Vinař), někdy věnec rozmarinkový (nápis z Chotělic).

Jiní mistři postupovali jinou cestou, vyznačivše nejprve střed záklopy; k tomu hodil se výborně obraz kříže, často věncem obtočený, IHS nebo větvička s květem tulipánovým. Nápis umístěn souměrně po obou stranách malbou vytknutého středu, často i do rámečku (tři nápisy z Hlušiček).

Zajímavá a poučná je malba záklopy z Janovic. Namalována je černou barvou na prkně nenatřeném. Eámec kombinován je z obdélníku a tří polokruhů, lemován jest řadou obloučků a teček. Postranní polokruhy vyplněny jsou tulipánem a jablíčkem v obvyklém podání. S hořejška vynikají. vzhůru dvě ratolesti a dvě šestipaprskové hvězdy. Ostatní prostor vyplněn je vlnovkami a tečkováním.

V Křičově viděl jsem záklopu podobného provedení s motivem ptáčkovým. Někdy spatřujeme obrázek i nápis namalovaný na papíře na záklopě nalepeném. Takových málo je zachováno. Nápisy psány jsou vesměs barvou černou. Motivy rostlinné malovány zelenou a červenou barvou, ne vždy logicky barev užíváno: shledáváme listy červené a jablíčka černá.

1. Obsah nápisu je skoro napořád nábožný pozdrav a prosba požehnání Božího známým čtyřverším podané. Pak se uvádí jméno hospodářovo, někdy i jeho manželky. I ta bývají zrýmována. 2. Velmi často, a to zvláště při lomenicích ozdobných a záklopách bohatě malovaných,, nacházíme vedle jména hospodářova i jméno mistra (tesařského). Vzácný je příklad odchylný od obvyklé šablony.

Malá a prostá ta deska pamětní nemluví k nám pouze slovy modlitby a suchými daty. Ona nám otvírá pohled v mysl, povahu a poměry našich předků. Ti byli sobě vědomi, že trvalé paměti hoden jest,


Předchozí   Následující