Předchozí 0110 Následující
str. 83

pomalování květinové i figurální. Lesk glasur je nedostižně jasný, hladkost jemná, glasury bez trhlin.

Dnes nikdo zde neví, jak se glasury míchaly. Pec je rozbořena a ze staré žbankárny jsou chlévy. Podle různých ornamentů, které obdobně se nacházejí i na výrobcích zaniklé holičské továrny, lze souditi asi, že někteří mistři holičští se zde buď vyučili, aneb sobotičtí do Holiče přešli. Bylo by zajímavo, učiniti seskupení zboží sobotišťského dle letopočtu, aby se daly jisté periody zjistiti.

Poněvadž tu mají knihu cechovních zápisů a též vespod jednotlivých výrobků jsou označena písmena, dal by se velice snadno postup práce ustanoviti.

Sobotišťské výrobky rozhodně se ornamentem a glasurou liší od ostatních tovarů, které soudobně na Slovensku se vyráběly, a dlužno pátrati po tom, odkud toto řemeslo jinde vzalo svůj počinek. V Sobotišti i okolí nelze bohužel již najíti ničeho ze zboží zde vyráběného. V posledních letech byl velký shon po těchto věcech, dům od domu byl od sběratelů přehledán a zrovna vydrancován, tak že bude těžká úloha dnes něco soustavného docíliti, leč studiem po různých museích a soukromých sbírkách. Preškoda, že toto řemeslo nadobro zde zaniklo.

Pokusím se ještě častěji sem zavítati a pozůstalé tradice sesbírati, které nám osvětlí onu šťastnou dobu, kdy toto proslavené řemeslo bylo v rozkvětu a těšilo se po širokém kraji veliké oblibě.

Na sv. Kateřinu.

Obrázek z Chotěbořska. Píše J. V. Neudoerfl.

U nás pod Železnými horami aspoň jednou do roka uznává muž rovno-platnost ženy a postupuje jí svých práv, ba staví se jí do područí. Takový „ženský den" jest Kateřina.

V obcích Nové Vsi, Vísce, Heřmani, Modletíně a jiných shání hospodyně od jara kde jaký groš, a čím více se blíží svátek sv. Kateřiny, tím čilejší panuje život mezi občankami.

Již na čtrnácte dní před sv. Kateřinou prohlížejí se šaty a prádlo, opravuje se neb kupuje nové, a na týden před „svým" dnem sejdou se ženy buď u starosty neb jiné vážené osoby, jejíž žena požívá vlivu v ženském světě.

Tam se ustanoví, čím má každá přispěti. Jistá část peněz složí se hned, a za ty zjedná se muzika, ne ta obyčejná, ale nějaká lepší, a koupí se mouka a koření na věnec. S kmotrem šenkýřem se též vše ujedná-

V den sv. Kateřiny pekou se koláče povidlové, makové, tvarohové, buchty, a každá hospodyně hledí ostatní předčiti i chutností, i zevní lahodnou formou svých výrobků. Kolik hus a kachen padne za oběť —


Předchozí   Následující