Předchozí 0218 Následující
str. 191

strážnici za mřížením v kasárnách jičínských uvězněn. Tam ještě s jedním vojákem onen žalozpěv „Horo, horo, vysoká jsi" složil. Když mínil vysokou horou, horu Tábor, ta leží u Lomnice a nikoliv u Jilemnice. Když pak převezen byl ? auditoriátu do Kr. Hradce, přinesl již zmíněný žalozpěv s sebou, kdež jej v celi své zpíval a se svojí druhou milou za horama v duchu se loučil. Tam ho mohly služky také slyšeti. Za čin ten byl ? smrti odsouzen, a protože bezbrannou ženu zavraždil, na šibenici v Kr. Hradci utracen. Matka zavražděné teprv asi před 15 lety zemřela a měla domek č. 117 n. m. (kdež jest nyní Pýchova kavárna) až do své smrti, načež ho ujali manželé Bílkovi. Staří občané se ještě na tu událost pamatují.

Česká Třebová: Jména místní s výkladem a pověstmi k nim se vztahujícími.

Podává Jan Tykač.

1. Město Česká Třebová, jež lichtenštejnští úředníci ku zlehčení oproti někdejšímu sídlu jejich ředitele panství, Mor. Třebové — Mähr. Trübau, místo Böhmisch-Trübau nejinak než Trübele, Trüberle fu něm. lidu Triibola) psali, rozeznává v soujemu svém tyto části :*) Město, Trávník, Skalku, Bezděk o v, Eudoltička, Zá-rn o s t í (Za mostem), ? ř i b.

Vysvětlení a pověsti. Vlastní město stojí na ostrohu. Předměstí Trávník bylo někdy loukou — trávníkem. Skalka — bývalý lom.**) O Bezděkově vypravovali staří, že tu stála tvrz („hrad"!), která Bezděčín slula, což se však pravdě nepodobá. Rudoltička, též Malý Rn-doltička, obdržely jméno zdrobnělé, připomínajíce nedalekou ves Rudoltice. Křib (Malý) jest výšina vedle Křibu Velkého. Moravismus „křib" t. j. křovina lid zdejší co do významu již nezná.

2. Jména ulic neb jednotlivých míst. Rynk, Velká ulic, Umrlčí ulička, Kobylí důl, Na mastníku, Na splave, II Kristiánova kříže, Arclova neboli Šibeniční ulička. U borni brány, U dolní brány (též Pod branou), Na trubách, Na milířích, U pazderny, U kostelíčka, Na bě-liskách, U kapličky, U lajce (=r lávky), U mostu (t. j. městského), U Rambouskova mostu, Na chmelnici, Robův kopeček, U stojánku, uličky: Remenářova, Pětníkova, Lumkova, Mastníkova a j. v.

V. a p o v. Umrlčí uličkou chodili s pohřebními průvody. Kobylí důl jest rokle přič cesty ? Moravě vedoucí. Jednou prý tu spadla s cesty


*) Uvádějí se jen jména stará. Novověké pojmenování ulic, domů a p. se zcela
vypouští.
**) ítiká se ,.na Skalce", protože lom byl výše než příjezd. V Čelákovicích podobné části města říkají „ve Skále", protože příjezd byl a jest výše.

Předchozí   Následující