Předchozí 0214 Následující
str. 197

Boží muka v Kamenném Újezdě. (Braniš, Soupis okr. Česko-Buděj. VIII. 134.)

Hádanky tištěné v Příbrami r. 1737.

Podává Dr. Čeněk Zíbrt.

V Českém Lidu podal podepsaný, pokud možná, úplnou bibliografii tak zv. »pohádek«, t. j. hádanek staročeských. Do řady již uvedených sbírek přibývá nová snůška tištěná v Příbrami r. 1737 s tímto názvem:

»Duchovní pohádky to jest: Ukryté otázky z Písma Svatého s odpověďmi kratičkými jak ze Starého tak Nového Zákona sebrané, znovu dle bible i jiných písem svatých bedlivě přehlídnuté a nyní zase v nově všem pobožným křesťanům k potěšení na světlo vydané a vytištěné. S dovo-


Předchozí   Následující