Předchozí 0041 Následující
str. 18
Dr. Jan Branberger:

Česká světská píseň lidová v XVI. století.

III.

Mimo dvě písně (Proč tak spíte nedbalí Čechové a Žel se polské příhody) nalézají se mezi duchovními zpěvy Šimona Lomnického z Budce ještě čtyři světské nápěvy. Dva v Nových písních (1580) a dva v Kancionále (1595). Hudbymilovný »poeta czechicus«, jenž již v mládí svém byl prvním zpěvákem na kůru jindřichohradeckém, zachoval nám melodie písní rozhodně z Čech pocházejících. Notace jejich jest pořízena dosti zkušeným hudebníkem; Šimon Lomnický měl nejen zpěvný hlas, jak sám o sobě praví, ale také vícehlase, či jak se tehdy říkalo, figuraliter skládal. V Nových' písních na str. VIII. otištěna jest tříhlasná skladba duchovního textu, jejíž patrně byl autorem Šimon Lomnický. Ač harmonie jest chudá a prostá, přece zaslouží zde uveřejnění jako současné hudební dílko doby Trajana Turnovského a příspěvek k obohacení doposud méně známé literatury duchovního sboru českého XVI. století. V původní notaci hlasy jsou již pod sebe spartirované, měření taktové má jednoduchou dvoudílnost, taktové čáry ovšem ještě scházejí. Po opravení menších chyb tiskových zní skladba Šimona Lomnického takto:
Předchozí   Následující