Předchozí 0042 Následující
str. 19


Několik chyb komposičních (četné parallely kvintové) může býti dokladem, že Šimon Lomnický byl spíše milovníkem hudby než odborně vzdělaným hudebníkem.

Ze světských písní lidových vybral pro své poesie dobré a cenné nápěvy, tedy patrně všeobecně oblíbené Následující ukázky nejlépe to dosvědčí.

1. V černém lese stáli. V Nových písních věnována tato píseň s duchovním textem »Jaká dobrodiní, Pán Bůh každou chvíli« na jméno Jana Zelendara z Prošovic, hajtmana na Hradci. Rhytmický útvar této písně je zajímavý. Pozorujeme-li však blíže synkopy její:zdá se, že vznikly patrně kvantitou nového textu duchovního, jenž tu též podložen za příčinou objasnění této příčiny. Tónina nápěvu jest do-rická, forma přesně osmitaktová perioda.

2. Vočko srdci žalost činí. Zvláštní ráz této písně náležitě vynikne, napíšeme-li její odnotaci v kratších řádkách, takže přijdou shodné takty pod sebe.
Předchozí   Následující