Předchozí 0052 Následující
str. 29

déme do světnice, zdobené podobiznou Boženy Němcové a obývané nyní lučním hajným. Z velké světnice jdou dvéře do světničky, ve které spávala babička. Jak tu byla zařízena a na vnoučátka působila, znáte z »Ba-bičky«, přečtěte si to znova. Rozhlédneme se tu, oživíme vzpomínky a vrátíce se k Viktorčinu splavu, přijdeme k tak zvanému »bílému mostu « a za ním na levo k osamělému domku, u něhož se cesta dělí. Na právo


Č. 6. Dřevěný kostel v Liberku.

vede do vrchu silnice, po níž přijdeme k ryzemburskému dvoru, kde požádáme za klíč a odebereme se na hrad Ryzemburk.

Z pevného kdysi Ryzemburka zachovala se na naše časy nepatrná zřícenina, jež musila poskytnouti stavivo k vybudování šťastnějšího soka, zámku Ratibořického. Porůzných osudech připojen byl r. 1601 Ryzemburk k Náchodu a v jeho zříceninách vystavěn byl v 18. stol. zděný altán, v němž setkala se babička, vnoučaty provázená, s paní kněžnou. S altánu na troskách hradu zřízeného jest rozkošná vyhlídka do půvabného údolí řeky Úpy.


Předchozí   Následující