Předchozí 0070 Následující
str. 47
Konôpka:

Panečku, to dnes bude zase sláva, jež v Putimi se zřídka kdy jen stává. Nu ano, ano — pán je pán.

Hostinský: @BAS@

On, Cimbura, má polí lán — čtyřicet jiter oře, dvacet seče a z lesa též mu bohatství jen teče.

Konôpka:

Nu a těch peněz, co má v truhle v sáčku, kéž polovici měl bych, jemináčku! Každičký den bych šel se dívat na ně — To by se měly moje .staré kosti!

Hostinský:

Však hle, hle,'tam už přicházejí hosti! (K přicházejícím hostům s rychtářem

v čele :) Tak vespolek vás pozdrav ruka páně!

Všichni: I také vás, ať nikdy nestonáte!

Hostinský:

Nuž posaďte se, kam právě kdo máte! (Nabízí židle, sousedé zasedají za stůl.)

Rychtář: @BAS@

Obec sešla se pospolu k důležitému úkolu. Všichni ho jistě znáte: souseda přijmout máte. Však ouřední než začnu jednáni, chci, sousedé, k vám přednést vyzvání, abyste dali dnešnímu dni lesku a zazpívali dřív po staročeskú!

Všichni zpívají.

Aby nás Pán Bůh miloval, miloval, hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal. Nic nežádáme, jenom to samé.

Rychtář:

Ve chvíli této slavné, nevšední, začínám jednání úřední! Cimburo Jene! vstaň a rci, čeho dnes žádáš na obci?

C i m b u r a:

Přes doly, řeky, přes lesy, kopce, přicházím cizí do vaší obce, ale počítam na vaši lásku, že mě do svého přijmete svazku.

Rychtář:

To nejde tak čerstva, holečku, chceme ne vlka, ale ovečku,

žít budem s tebou, s tebou jíst chleba, proto tě nejdřív vyzkoumat třeba, proto jsme tady v poradě. Sousedé! Ptejte se po řadě! A ty — chceš-li se s námi sousedstvím

vázat, odpověz věrně, nač se nám zlíbí tázat.

H a m ák:

Bez dlouhé řeči provodu, táži se tebe po rodu?

Cimbura:

Všem jsem vám roveň, není to hana, jsem ze Samic, sedláka Cimbury Jana.

H a m á k:

Ze Semic? To nelže nižádný, kdo přisvědčí, že rod to pořádný.

Všichni:

My známe všichni rod ten, že úcty vší jest hoden!

Zežulka:

Známe už otce i tvoji matku, ale nic nevíme o tvojím statku.

Cimbura:

Znáte snad všichni Lexovic půdu, a tu nyní já orati budu!

Mika:

Než si obec bratrství s tebou vymění, původ nám vylož svého příjmení!

Mezi sousedy: @BAS@

Ten vtipkář Mika! Ten vždy rád si každého chce dobírat!

Cimbura:

Ve válkách to bylo, které Žižka ved, říkali tak otec můj i děd, jeden z předků pokryt ranami a krví, na cimbuří hradu vyšplhal se prvý. Tělo jeho dávno v hrobě shnilo, ale příjmí po něm Cimbura nám zbylo.

Sousedé:

Ten Cimbura je chytrák, pane, odpověď dlužen věru nezůstane.

Kolařík:'

Zda také dobrým sousedem být umíš? Co říci chci, snad hned mně porozumíš: když vespolek se bavíme a v radosti čas trávíme. Zda umíš také nějakou hezkou,


Předchozí   Následující