Předchozí 0162 Následující
str. 139

Byl-li žalující v podezření, že pri svoji bude hleděli odložiti a protáhnouti, přísahal před započetím líčení pře takto: »Přísahám Pánu Bohu Otci, Synu i Duchu svatému, že v této při odtahů tak, aby se tato pře


7. Výrobky malého umělce a znalce lidového života.

odtahovati a odkládati bez hodných příčin a slušných čím měla, nebudu. Tak mi Pán Bůh pomáhej atd.*)

Obviněný čili odpor přísahal dle toho, jak byl obviňován. Soudcové,


*) Arch. města Náchoda. Kn. X\r. list L8.

Předchozí   Následující