Předchozí 0164 Následující
str. 141

R. 1551 zapomněli se v Jaroměři u práva a uložili v ten článek po sv. Školastyce t. j. dle našeho počtu dne 13. února písaři Laurýnovi, jenž obviněn byl, že švakru svému Jiříku Popaskovi 200 kop grošů čes. byl popřel, přísahu pro sedláky při mezním soudu předepsanou, »aby klekna a vloze dva prsty na kříž a bos v košili i bez pasu přísahal«. Avšak soud appelační na hradě Pražském, jemuž král Ferdinand I. předsedal, pokáral nálezem, daným v pondělí po sv. Jakubu apoštolu Páně, t. j. 27. července 1551 uložení takovéto přísahy písaři Laurýnovi, jelikož on Lauryn jest osoba městská a proto že jemu Laurýnovi, »jakožto osobě


9. Kříže hřbitovní.

městské přísaha taková a zvláště o peníze neměla se ukládati.« Ke konci nálezu toho se dokládá: »Však poněvadž ji (Lauryn) přijal, to se při tom zůstavuje.«*) Tímto kratičkým dodatkem byla důtka práva Jaroměřského ovšem valně zmírněna.

Karel Handzel:

Obrázky z Lašska.

Úterní dopoledne. Asi 10 hodin. Z dalekého okolí sešli se v Ostravě prodavači. V úterý a v pátek odbývá se na náměstí ostravském hlučný trh na polní plodiny. Selky prodávají drůbež, králíky, ovoce, brambory, zelí, zeleninu. Na trhu slyšeti lze nářečí všech možných odstínů. Jsou tam trhovci z opavského i těšínského Slezska, z pruské strany až od Ratiboře a z Moravy až od Brušperka a od Hukvald. Ostravská zvlášt-


*) Tamže list 29.

Předchozí   Následující