Předchozí 0196 Následující
str. 173

Zpívali jsme pouze první sloku; v tomto zpracování byla otiskována i v různých zpěvnících. Nápěv pochází od Jak. Ryby. Vydán jako č. 1. ve sbírce »Dvanáctero písní českých, v hudbu uvedl ... v Praze r. 1800.« Byla to tedy jedna z prvních původních skladeb století XIX.

Mimo tuto skladbu V. Nejedlého, zpívá se též jeho ballada »Vděčný syn« z r. 1797. Poznamenává tak Schulz ve svém článku »Česká ballada a romance«.14)


17.—23. Lidová výzdoba kovářská a kolářská.

Karel Sudimír Šnajdr zastoupen jest písní »Ciká nka«, jež tištěna prvně r. 1821.15) Ve své sbírce mám ji ze Dřínová. Ku srovnání uvádím i originál Šnajdrův.


") Osvěta, 1877, str. 68.
15) Čechoslov. na rok 1821., str. 153. V S. K. Macháčkově Krásořefiníku jest pozměněná na str. 341.

Předchozí   Následující