Předchozí 0197 Následující

Fr. Homolka

a) (Originál.)

I. Cikánka seděla u keříčka, vükol ní pěšinkou šla dívčička. »Bůh tě, má panenko, rač požehnat, pojď, sedni na chvilku, dej si hádat!«2 »Ukaž mi ručičku, ou, dítě, ou! Tři se hned o tebe hoši perou. Jeden má peníze druhý sličnost, třetí pak — lásku jen a upřímnost.«3. »Ty ale vábíš dnes bohatého,

zítra se usmíváš

na sličného.

Láska pak — co vidím?

a upřímnost —

jsou u tě nehrubě

vážený host.«4. »Andnlko, Andulko pošetilá!

Poslyš, co cikánka

vyjevila.

Chraň se peněz, chraniž

se sliónosti,

lásky se přidržíc

s upřímností.«5. »Sličnost za několik májů s vadne, bohatý časlo dost

v nouzi padne, láska však, Ančičko, a upřímnost vytrvá v mileném srdci věčnost.«

b) (Variant ze DHnova.)

1. Seděla cikánka pod keříčkem, šla tady Nanynka svým Pepíčkem. Bůh ti, má Nanynko, rač požehnat, podej svou ručičku, dej si hádat!2. Dybych, já, cikánko, to věděla,

že bysi mně dobře

pohádala,

jeden groš nebo dva

bych ti dala,

aby si mně dobře

pohádala.3. Podej svou ručičku, outlé tělo,

že se tři hoši o tebe perou. Jeden má bohatství, druhej sličnost, ten třetí má lásku a úprimnosť.4. Láska však, Nanynko, a upřímnost

u tebe je málo váženej host,

láska však, Nanynko, a úprimnosť, potrvá s Pepíčkem až na věčnost.


Předchozí   Následující