Předchozí 0208 Následující
str. 185

seti hlučnou hudbu.) Co znamená ta muzika?

Hraběnka (s smíchem). To bych mohla uhodnout. Zdejší obyvatelé chtéli nás přivítat, a já sem tomu zástupu sem přitáhnouti kázala, abychom je tak překvapili.

Hrabě. Oni se nemohli o mé potěšení lepší postarat. Necht sem tedy přijdou. V tomto místě, kde lidé dobrého srdce přebývají, přivítání mých poddaných mně tím milejší bude.

Poslední výstup.

Předešlí, nástup sedláčky. Napřed

muzikanti. Pak dvě děvčata a dvě

pacholata. Konečně sedlský lid.

Hrabě a hraběnka posaději se. Mládež zůstane před nimi slát. Pak zpívá chorus.

My vás ochotně pozdravujem A vám své srdce obetujem Jakožto naší vrchnosti.

O přijmete naše vítání, Neb jsme vaši věrní poddaní. A ctíme vás s upřímností.

Prvni děvče s věncem (k hraběnce). Tento sem vám věnec uvila, Budte dobrý a jej vemte, Ne bych s kvítím vás okrášlila, Jen na nás nezapomeňte. Nechť tisíc kvítí v sazenicích Každý rok v květu zahyne, Jen když krása na vašich lících Ve sta letech nepomine.

První chlapec (k hrabě«) s ovčičkou. Tak jak ovce slouhu svého Miluje a za stráž jeho Jemu mléka a vlnu dává, By jí zase chutnala tráva: Tak my budem v mysli naší Dle vůle vaši se chovati, A chcem s radostí vám vše dáti, Neb jsme pod ochranou vaši.

Druhý chlapec (k hraběnce) s medem. O kyž by ste náš med přijala, Obvaz pilnosti a práce. Snášely ho včely sladce, Kdežto královna panovala. O kýž s naši prácí skrovnou Mužem se včelám vyrovnati, Skrz věrnost světu dokázati, Že jste vy naší královnou.

Druhé děvče (k hraběti) s talířem mouky.

Můj otec, jenž se chce ukrýti, Moukou ten talíř naplnil, By moh přes rok kaši vařiti A tak svou povinnost splnil.

O jak se budete radovat, Když přijde na svět princ mladý, U jeho kolíbky chceme zpívat, K nebi zvedat hlas svůj slabý.

Chorus.

My vás ochotně pozdravujem A vám své srdce obetujem,

Jakožto naši vrchnosti. O přijmete naše vítání, Neb.jsme vaší věrní poddáni,

A ctíme vás s upřímností.

(Zástup v přede"šlém pořádku odejde.)

Hrabě. Nu co tomu říkají? (k hraběnce.) Hraběnka. Mně se zdá, kdo cistou radost miluje, ten ji musí ťam hledat, kde ctnost a sprostnost přebývá.

Finale.

Hrabě. Nejen u velikých pánů Čistá rozkoš přebývá, Kdež pijou víno ze džbánů, Ctnost bez vinny nebývá. Zde však u sedláků sprostných Veselí mužem býti, Mezi množstvím děvčat

ctnostných Mužem rozkoš svou míti.

Chorus. Neb tu kde jest ctnost a

sprostnost,

Jest jen pravá spokojenost.

Hraběnka. Když potom který z města

host,

Zde svou radost nemívá, A na krásnou přirozenost Bez pohnuti se dívá, Ten ať radč hned odtud

zas jde.

Byť k nebi hlavu zvedal, Svou radost on zde nenajde, To — že ho tu nehledal.

Chorus. Neb tu kde jest ctnost a

sprostnost atd.

Bartoň. Každý chudý se narodil,

V tom jsme si tenkrát rovní,


Předchozí   Následující