Předchozí 0221 Následující
str. 198
* -Na sv. Tri Krále pokladů hledáni. Na sv. Tři Krále chodívali lidé z Velké a z okolí číhat na Ducha, na rozcestí ve vysokém lese, kde říkali »Na Křižatkáeh«. Kdo jej chytí, tomu prý Duch o všech svých pokladech poví. A tak vypravují o jednom synu dělníka, který chodil za dcerou zámožného sedláka. Jmenovala se Běta. Ráda by si jej byla vzala, ale její otec nechtěl. Á tu ten syn dělníka chtěl si vypomoci těmi čarami o duchu. Tři dni se nemyl, nemodlil a v ustanovený deh vzal si liščí past, černou slepici a lískový prut ku dělání kruhu, a šel k lesu. Běta viděla jej a myslila, že si chce na životu ublížiti a proto šla za ním. On udělal si veliký kruh, nalíčil železa a čekal. A skutečně Duch přišel. Past zacvakla a ženský hlas zaúpěl : »Ouvé, ouvé« »Duchu staré Schrá-nilky, o pokladech povídej!« pravil mladík. Duch vstal a pláč! pláč! dal mu s každé strany jednu, až se za tváře popadl. A víte, kdo to byl? Jeho Běta. Tak vyčaroval poklady. (Z Velké.)    Jan Volf.

* Horník, který umi virgulemi zacházeti 1676. Zbirovský hejtman Samuel Ig. de Bois odpovídá 15. septembris 1676 hraběti z Bubna: »Kdež mne také daleji V. V. hr. msti. o nějakého dobrého horníka, který by s virgulemi zacházeti uměl, k vyhledání blížeji ruddy železné žádati ráčeji. Pověstnějšího bych nevěděl jako Leyšnera, obyvatele a spolumě-štěnína Žebráckého. I nependírujíce dočený Leyšner tak dalece ode mně, kdyby V. V. msti. jeho v tom požádati ráčili, soudím, že by tomu neodepřel.« Z »kopiáře z r. 1676« v archivu zámku Zbirovského vypsal

    A. Drachovský.
* Měsíc a vzrůst vlasů. Na Březnicku a Mirovicku hlavně děvčata znají prostředek pro vzrůst vlasů: Kdo chtěl, aby jemu vlasy hojně rostly, hleděl z jara pozorovati první uzounký srpeček měsíčku (první čtvrť). Toho dne, kdy prvně byl měsíc v takové podobě spatřen, musely se vlasy dobře rozčesati, a konečky jejich stejně zastřihnouti. Od toho dne počaly prý vlasy růsti současně s měsícem, jak ho totiž přibývalo k úplňku, tak prý vlasům přibývalo do délky.    F r. Košta.

Předchozí   Následující