Předchozí 0302 Následující
str. 279
Dr. Čeněk Zíbrt:

Julep.

Vzkříšený název staročeský.

Mohl bych nadepsati článek: Jak jsem prospěl praktickému rozluštění otázky o volbě vhodného obchodního názvu pro ovocné šfávy. Nebo: Historik ve službách moderního názvosloví domácího. Nebo: Obnovujme staré názvy české! atd. atd. — Proč ten úvod? Rád bych budoucí paměti zachoval doklad, jak jsem vedle tolika prací, do nichž jsem zapražen povinnostmi svého povolaní na několika stranách, použil v době prázdninového oddechu na chvíli péra ku vědeckému odůvodnění nově zavedeného názvu v českém obchodě . . . Podiví se slovnikár novodobý, až bude za-řaďovati do pokladu české řeči »julep«, ode mne zavedený, a půjde pro poučení na př. do Gebauerora Slovníku staročeského i jinam — a nikde ani potuchy po tomto oblíbeném a rozšířeném názvu staročeském! Co tedy?

Julep? Juiep ! — jak divný název! Co to značí, kde se to vzalo? Byl jsem požádán, abych přispěl k řešení otázky, jak pojmenovati šťávu ovocnou, lahodný nápoj z rozmanitých druhů ovoce, který chystá Vy-drova továrna, chtiíjíc zařaditi tento výrobek k ostatním výborným -svým poživatinám.

Šlo o název celkový, k němuž by se pak priraďovalo označení podle druhu ovoce. Šlo o název, který by zároveň nebyl ledabyle vymyšlen, tak násilně nějak, nebo bez věcné souvislosti.

Hledal jsem v památkách starých, v starém názvosloví. Znali staří lektvaře, syrupy, jíchy, »vody«, »cukry«, později nešvarný název »zoft«. atd. Znali také název julep z latiny středověké, z názvosloví lékárnického zdomácnělý v češtině i v němčině a vůbec v západní Evropě. Původně se označovala tím jménem šťáva z ovoce k hojení, k pití nebo ku přiměšování do léčiv, do nápojů.

Prodávaly julepy všechny lékárny staročeské s podrobným výčtem ceny a s názvem označujícím, z které byliny neb z ovoce julep jest upraven. Taxy lékárnické, vydávané úředně k seznání cen léčivých po^ můcek, pravidelně opakují a stanoví, jak dlužno počítati julepy. Podrobně o tom zprávu podal vynikající historiograf českého lékárnictví Mag. Ph. Emil Šedivý.

Ještě ve století XVII. udržuje se název »julep« na označení výtažku, vody »distillované«, upraveného nápoje z bylin, z ovoce. Nic nevadilo našim předkům, že to byl název zdomácnělý ze středověké latiny v češtině. Vystihoval věc, o kterou šlo. Dobře mu rozuměli a každý si navykl, takto pojmenovati oblíbenou medicínu, pochoutku.

Dnes dobrou polovinu výhradních (ve smyslu staročeském) léčiv, vod pálených atd. převzaly lékárnám továrny odborné. Dnes zavařeniny ovocné, ovocné šťávy, syrupy, »vody« pálené, distillované, julepy vyrábí podle svých vyzkoumaných receptů za pomoci výtěžků moderní chemie a za rady lékařské . . . »Julep« svého druhu, se svým vyzkoušeným


Předchozí   Následující