Předchozí 0306 Následující
str. 283

»Hospodářství«, později ve druhém vydání z r. 1819 »Chaloupka« xvaná : »Vystavím si skrovnou chaloupku.« Nápěv od J. Rosen-krance. • Píseň tato uveřejněna původně již roku 1814 v Puohmajerově »Sebrání básní a zpěvů« na str. 43. Šířena velmi záhy. Svědčí o tom, že zapsána jako píseň lidová v kraji Čáslavském kol r. 1820. Zapsal ji též Jan Jeník rytíř z Bratříc r. 1838 ve svém rukopise »Bohemica«.19) Píseň zachovala si mezi lidem prvotní svoji formu beze změny.

Též »Vyprovázení« (Když sem svou Lidušku vyprovázel domů) zpíváno bylo velmi záhy. Uveřejněno již v Rittersberkových »Českých národních písních«, 1824, str. 90. Rovněž zaznamenal si ji sládek K. M. Jiříček v I. díle svého rukopisného zpěvníku na str. 468. Zápis ten pochází asi z r. 1845.20)

Píseň »S Bohem« zpívá se na Boleslavsku při slavení »šedivka«.31) J. E. Konopas o ní praví: »Zvláště veliké obliby dosáhla píseň »S Bohem buď!« Ta se po několik roků zpívala i tancovala, a mnozí ji mají doposavad ve své paměti, neboť slova i píseň byly dojímavé.« Konopas poznamenává, že text jest od V. Hanky. Jak jej však uvádí, jest pozměněn, slovosledy přizpůsoben řeči lidové, uvádím obě písně na srovnání:

Text Hankův:

S Bohem buď a pamatuj! hleď mne v mysli zachovati, když mně milost nesmíš dáti, osud tomu nechce tvůj, s Bohem buď a pamatuj!

Text Konopasilův

S Bohem, s Bohem buď, na mne pamatuj! Když mě nesmíš milovati, hleď mě v mysli zachovati. Osud tomu nechce tvůj, s Bohem buď a pamatuj!

V Libni zpívá se Hankův text nezměněn. Asi r. 1892 zpívali jsme tuto píseň na Chržíně u Velvar takto:
19) Viz Zíbrt, Bibliografický přehled českých národních písní, str. 14., 18.
20i Viz tamtéž str. 23.
21) J. E. Konopas, Šedivek. Český Lid IV., str. 526.

Předchozí   Následující