Předchozí 0307 Následující
str. 284

Text tento značně jest odlišný od znění Hankova.

Téměř po celých Čechách známo jest Hankovo »Čekání«. (Jak se ten měsíček za les íčkem bělá.) Jest však valně pozměněna» Jest to částečně skladba Hankova, částečně dodatek lidový. Hankova báseň jest pastýřskou selankou o Lilidě, a zbyly z ní malé útržky. Nápěv je různý dle krajů. Též začátek různě jest měněn.

Nejkratší variant uveden jest ve »Věstníku Poděbradská«, ročník I. na str. 87. Sestává ze dvou slok, jež jsou variantem znění Hankova.

a) Hanka:

Jak se ten měsíček za lesíčkem bělá, kdybych jen věděla, co můj milý dělá?Vždyť pak mně přislíbil, měsíček než vyjde, abych jej čekala, že sem ke mně přijde.

b) Věstník Poděbradská:

A tam nad Vlkovem měsíček se bělá, ráda bych věděla, co můj milej dělá?Včera mi sliboval, že dnes ke mně přídě, abych ho čekala, měsíček než výde.

Další varianty rozšířeny jsou o jednu sloku, která však jest již-přídavkem lidovým. Tak jest v Libiekých písních č. 33.,32) se začátkem:: Jak se ten měsíček za lesíčkem bělá, a ve variantu, jejž jsem sebrat v Chržíně r. 1904. (Zpíval Jos. Smetana.) A jeví se nyní píseň takto:Včera mně sliboval, že dnes ke mně přídě, abych ho čekala, než měsíček výde.Měsíček už vyšel, muj milej nepřišel, ach Bože, muj Bože, snad na mně zapomněl.

Na tyto tři sloky navazuje píseň ze sbírky Slavie,23) »Za lesy, za vodou měsíček se bělá«. Dvě sloky jsou původní, další jednají o mrtvém milenci a jeho pohřbu. Zde ještě připomínají Hanku tyto dvě sloky:


22) V. J. Novotný: Libické písně, v Praze.
23) S. n. p. I.a 31, Srv. u Zíbrta, 1. c.

Předchozí   Následující