Předchozí 0308 Následující
str. 285

Hanka:

Já pak již kravičky dávno podojila, nabravši květinek, loubí ozdobila.Teď snad jde — třesou se klokočové listí božíčku! ach to jen vítr listím šustí.

Slavia :

Já už jsem kravičky všecky podojila, v zahrádce kytičky všecky ozdobila.»Klepal sem, ťukal sem klokočovým listem.« — »»Ach bože, bože můj, co to tady s gustem?««

Variant tento rozšířen jest i na Podřipsku, kde jsem ho zaznamenal t. 1908. Zpívá se následovně:Včera mně sliboval, že k nám dneska

přídě,

abych naň čekala než měsíček výde. Měsíček už vyšel, muj milý nepřišel, zajisté mu iná panenka skázala. Ba smutná iioviua do pokoje přišla, že z mého miláčka dušička ven vyšla. Již mému milému hodinku zvonili, a jeho milenku štyry oblékali. Již mého milého ke řbitovu nesou, a jeho milenku štyry páni vedou.

Již mého milého do hrobu spouštějí, a jeho milenka od hrobu zvedají. Od hrobu ji zvedli, sáhla do kapcičky, do kapcičky sáhla, dukáty vyndala. Tu máte, mládenci, za vaše uměni, že sie mně odnesli moje potěšeni. Na tento hrobeček udělám zahrádku, aby tu miláček po mně měl památku. Do této zahrádky nasázím keř růži, že moje srdéčko marně po něm touží.

Variant zcela jiného rázu zapsal sem na Táborskú, a s malými úchylkami sdělen mi byl též Fr. Bobkem ve Zlosejně. Uvádím variant táborský:

Proč pak ten měsíček za mrak se ukrývá, snad se můj miláček s některou objímá. Včera mně sliboval, že dnes ke mně

přijde,

abych ho čekala než měsíček vyjde. -Měsíček spanilý z nebe se usmíval,

když mně muj miláček věrnosť

přisliboval.

Ty krásný měsíčku, lásky přítelíčku, nes mému milému upřímnou hubičku. Dones mu zkázaní že mu přeju štěstí, aby zas miloval švarný děvče hezký.

Podobný variant, ale značně širší, opsal jsem si ze špalíčkové sbírky Anny Šumové, 70 let staré kolovrátkářky z Libně. Má název: »Krásný měsíček. Mravný zpěv pro naši mládež, nevinnému vyražení. Zpívá se jako : Nanynko, Nanynko, ty seš trucovitá.«

Ve své sbírce mám též tištěnou píseň z r. 1861 se začátkem: »Preškoda nastokrát té naší zahrádky« (Srovnej S. n. p. II.4 126.) a v ní vložena jakožto sloka třetí:


Předchozí   Následující