Předchozí 0327 Následující
str. 304

* Velikonoční sekanina. Dá se vařiti telecí maso, zvláště hlava, ustrouhají se housky, vajec hodně do toho, mladý kondrlík, mladé kopřivy (žahavky pro housata), všehochuti drobet. Maso se rozkrájí, smíchá, vymastí se kuthan sádlem. Peče se to. Pošle se to pak při ranní světiti. Oběd na Hod velikonoční nesmí býti bez této sekaniny.

    Marie Soulková.

* Proč přestávají ptáci po sv. Víte zpívati. Pán Bůh ptal se sv. Víta: »Víte, velký-li je zrnko v žitě ?« Na to odpověděl sv. Vít: »Pane, já neslyším pro ptačí zpěv.« I řekl Pán Bůh: »pst«, a hned přestali ptáci zpívat. — Svatý Vít kořínek štíp, sv. Prokop ten ho nakop, sv. Dorota ta ho dokopla, sv. Markyta hodila srp do žita.

    Jar. Eger.
* Sedlák hnojem, uzdraven. Krištof Harant z Polžic, spisuje svoje dílo cestopisné o Putování do svaté země, vzpomněl si z cista jasná na českou povídačku škádlivou, charakteristickou pro názor tehdejší ve druhé polovici XVI. století, o lidu venkovském, jak sedlák byl vzkříšen podivně: >O jednom sedláku se rozpráví, že když mimo jednu apatéku šel a z ní vůně ho zarazila, on omdlel a k sobě zas nepřišel po žádném vonných věcí užívání, až mu kdos trusem hnoje pod nosem natřel, od toho že zas okřál.«    Z.

Otázky a odpovědi.

* »Kopřivná« neděle říká se první neděli po velikonoci, kdy si hrají s vajíčky jako o velikonocích. Proč ten název? Snad že se jídá sekanina z kopřiv? Prosíme za zprávy.    Marie Soulková.

* Srovnávací ethnografie. (Dr. Boh. H.). Přehled nejvěrněji podává Georges Hervě, Les débuts de ľethnographie au XVIIIe siécle. Revue de ľécole ďanthropologie de Paris. XI. 1909, str. 345 ad.

    Zbt.
* Řeči a prípitky při dokončeni zdi a krovu. Prosím za zprávy, náčrtky, výzdoby a pod. Co již o tom bylo v C. Lidu uveřejněno, to ovšem znám.    J. Švec, stavitel v Krásné Hoře.

* »Pathelin*. (O. D.) Nejlepší dnes studie o této látce, rozšířené i v tradici a literatuře slovanské, zvláště jihoslovanské a ruské, s rozsáhlým přehledem po literatuře viz Thomas Edvard Oliver, Some ana-logues of maistre Pierre Pathelin. The Journal of American Folk-Lore, volume XXII, Boston and New York, 1909, str. 395—430. Zbt.

* Ľobrušská nemoc. V Dobrušce dělají karbanátky v podobě knedlíku, >šišky«. Každý kdo do Dobrušky zavítá, dostane prý »Dobrušskou nemoc«, jak tento pokrm výsměšně se zove. Kdo zná výklad názvu?

    Fr. Grimm.

Vydání a náklad firmy F. Šimáček v Praze- — Za redakci vůči úřadům odpovídá Bohuslav Simáček. — Otiskování článků dovoleno pouze se svolením vydavatelství. —.. Patisk se stíhá soudně. — Tiskem »Unie« v Praze.

Předchozí   Následující