Předchozí 0331 Následující
str. 308

6. Budete mit odplatu v tom nebeském ráji.[:kde svatý Řehoř pfe-bývá:J, Pána Boha chválí.

Po zpěvu obrátil se kaprál k vojákům: »Ala marš!« Voják, stojící vedlo Řehoře, vykročí a mašíruje po světnici vpravo kolem (místy každý voják při pochodu nesl šavli do výše vytasenou nebo na rameni položenou, ale ve Velké Řehoři toho nedělali) přednáší dle rythmu do kroku: »Když jsem jel okolo fary, kolečka mně mrňoukaly. Pan falář z okna kouká: Co ti to, chlapče, mrňouká? To mně mrňoukaji kolečka, sedla mi na ně panská děvečka (»mazala mi je děvečka«, Něžovice). Já myslel, že mi je mazala lojem, ona mi je mazala hnojem.« Při tom voják obejde kruhem po světnici a stoupne si pak do řady na své místo. Kaprál na druhého vojáka: »Ala marš!« Voják podobně přednáší: »Metla je zdravé koření, pro děti nevytrestaný. Když se děti ve škole trestají, mnozí rodiče se hněvají. Strhne se ze školy žák, udělá se z něj voják. Tam se bude lepší trestat, lískovou hůlkou praskat.«

Na kaprálův povel »Ala marš!« třetí voják na pochodu: »Já jsem tkadlec od Švimberka (»od Nymburka«, Něžovice) — dělám plátno, jen to cvrnká (jako strunka, jen to bžunká, břinká), co přetrhnu (když' se

strhá) to navážu (tak navážu), žádnému to neokážu« (ani ženě neokazuj.

Nyní dá se na pochod po světnici kaprál sám (bez povelu »Ala marš!«) rázně při tom deklamuje: »Holá, holá, milí kmáni, vy jste moje potrestání. Já vás mám po vůli potrestati, lískovou hůlkou napraviti. Lísková hůlka, ta všecko zmůže, až se vám bude třepit kůže.« Řehoř s berlou v ruce stále jen klidně stojí v řadě, a mimo účastenství ve sborovém zpěvu nemá výstupu žádného. Po přednesu kaprálově klidně v řadě vyčkávali, co jim domácí dají. Kaprál uschovával darované krejcary. Do pytle, v jehož nošení se střídali (nebo měli s sebou zvláštního nosiče, oblečeného obyčejně), sypali darované obilí. Různé druhy obilí oddělovali převázáním pytle. Také dostávali vejce, jež potom prodali a o ztržené peníze se rozdělili.

Po obdarování děkují sborovým zpěvem, nápěvem písně úvodní: >Zaplať vám to Kristus Pán v tom nebeském, ráji (kde svatý Řehoř přebývá), Pána Boha chválí,« Se slovy »S Pánem Bohem< odcházejí. ' .


1. Pamětník Slivka ve Velké s vnoučaty: děvčata s litem a řehuřské vojsko. Fotograf. Štěpán Dvořák.


Předchozí   Následující