Předchozí 0333 Následující
str. 310
3. Květná neděle v Nadějkově u Milevska.

Mrtvou ještě přírodou, šedými cestami, často ještě pokrytými popraškem pozdního sněhu, a tu a tam obstouplými tmavým, dosud bez-listým křovím, a zdánlivě neživými korunami stromů, nesou o květné neděli ráno k městečku hoši i výrostei na ramenou symboly růžové naděje v budoucí léto, štíhlá »košťata«. Složena jsou z bezlistých proutků, stažených zánovní opratí nebo silným motouzem, který někteří povinuli bílým tkalounem nebo i povijanem. Tenký konec koštěte končí se hruškovitou kyticí (pugétem) z ratolestí dubových se žlutohnědými suchými listy, z nichž věžovitě ční jeden nebo několik zelených křiků jalovce nebo i vejmutovky. V kytici zastrčil leckterý pýchu svého přičinění, olistěnou ratolest lísky, uměle donucenou rozvinouti před časem bledězelené lístky.-Kytice ověšena fábory a růžemi nejrůznějších barev v pestré směsici. Přidané ty ozdoby umělé bývaly před lety pravé, památky to ze svateb a různých veselých slavností lidových, nyní již jenom papírové.

Dlouhé koště (z leckteré vsi za mých dětských let nosíval synek slouhův v koštěti proutků pro celou ves) musilo míti v sobě tyčku a

ještě se prohýbalo. Pomáhali mu je nésti dva až tři výrostei na ramenou.

Do koštěte v okolí Nadějkova dávají: do spodku pruty lískové, nad ně střemchové, výše proutky žluté vrby (rokyty) a »kočičky« (proutky jívy). Z toho všeho vytvořeno tělo koštěte, ovinuté provazci, nahoru pak jen zastrčí několik proutků jasanu a klo-kočky, mezi něž vetknuty větévky dubu, jalovce a k němu, má-li kdo, i vejmutovky.

Spodek koštěte stažen houžví_ na jednom nebo několika místech, a do něho zastrkují další proutky tak, aby řezů na prutech viděti nebylo. Po straně hotového koštěte zastrkují si nosiči jeden nebo několik lísko-váků (prutů) volných, aby je pohotově měli, až začne po vyjití z kostela lupání. Do kostela pro střední hospodářství musilo býti as 80 prutů lískových, 60 střemehových, 50 »kočiček« (jívových), 40 vrbových (rokytových), asi 10 jasanových, dva, tři klokočkové, několik větévek dubu, dva, tři menší jalovce a případně několik větviček vejmutovky.


3. Hoši s »košťaty« na květnou neděli v Nadějkově u Milevska. Fotogr. Štěpán Dvořák.


Předchozí   Následující