Předchozí 0403 Následující
str. 380
Josef Kopáč:

Co psali vojáci.

Dva listy rodáků Humpoleckých ze Tlete války.

Ve sbírkách humpoleckého musea mezi jinými listy staročeskými nalézají se i dva dopisy bratří-vojínů války sedmileté (1756—1763), psané daleko od domoviny; prvý r. 1761, druhý r. 1762. První opatřen jest i českou adressou na dopise a došel tehdy dobře do místa určeného. Oba psány jsou na papíře ručním, velmi silném, inkoustem. Písmo prvého prozrazuje písaře zručnějšího, druhý svědčí o ruce těžší. Některá slova jíž vybledla a jsou těžko čitelná, mnohá docela k nepřečtení. Otiskujeme je doslovně (pravopisem doby přítomné). Srv. vyzvání čís. 8. Českého Lidu XIX. str. 400 a č. 5. XX. ročníku.

I. (Adressa.) Náleží Mně Znejmilejší Paj Manině Aně Po Nebožtíkovi Křebinským Prokopovej á Humpoletz.

Pochválen buď Ježíš Kristus. Doufám že těchto kratičkých pár řá-dečků vás moje nejmilejší Pajmámo při dobrém zdraví vynatrefí. Já sice i bratr Jiřík až posaváde při dobrém zdraví se vynacházíme, nebo jsem se s ním u města Svídnice v Slezsku sešel, však ale potomně jsme rozešli; on zůstal v Slezsku u Laudonovýho choru a my jsme do Sakska generálovi Hádkovi (?) mašírovali, kdežto až posaváde stojíme ve Winter quartiru. Při tom Moje Nejmilejší Paj Mámo vás žádám a prosím, poněvadž tady zlý časy jsou, že my všechno tuplované zaplatiti musíme, abyste tak dobrotivá byla a mně dva dukáty odeslala, nebo nyní v veliké nouzi postavenej jsem, a po tejto příležitosti by mně se nejsnad věci dostati mohly, nebo jedna žena mně to psaní až do Benešova vzala s sebou, která mně ho vám tomuto jistému poslovi oievzdala, a ona mně slibovala, že tam tak dlouho čekati bude, dokavadž tento posel zas nazpátek nepřijde a jí to všechno, co mne" odešlete odevzdá, nebo ona povídala, že sama jistého posla vyhledá, na kterého by se mohla bezpečit, že on jí to všechno zas odevzdá. Nebo ona je od našeho regmentu a při tý kumpaniji co já; tak já se nestarám, že by ona mně falešně udělala. Při tom tetu zkazuju taky nastokrát pozdravovat, též bratrance a sestře-nice a všechny mý známý, obzvláště Sládka Vojtěcha a Martina Hájka. Při tom tomuto poslovi zaplaťte od cesty z Benešova až k vám, a co mně odešlete, dejte to do psaní postavit a zapečetit. S tím zůstávám upřímný syn Andres Křebinský při regmentu . . . (nečitelno) a Leib Com-paniji. — dne 26. Novembru 1761 u města Freiberku 5 hodin od Drážďan v Saších u Hádkovy Armády.

II. Mně zvláště, vážený Pane správce!*) Doufám, že toto psaní Pana správce při dobrém zdraví přitrefí; co mně a bratra se dotýče, je chvála Bohu zdraví jsme. Poněvadž Pan správec již častěji nám nechal


*) Náleží správci vrchnostenského úřadu panství heraleckého u Humpolce.

Předchozí   Následující