Předchozí 0405 Následující
str. 382
* Hovor starého mládence a staré panny. »Odkud panna? — Z Opak. — Má-li šocka (milého)? — Co pak? — Kde sedí? — Vedle mně. — Kde bydlí? — Ve mlejně. — Jak ty mlejny jdou? — Nepotkala jsem je. — Jak ten vítr ostrý ? — Nebrousila jsem ho. — Jak ta cesta dobrá? — Nekoštovala jsem ji. — Toť jste ňáká hubačka. — Né, né, žádná hubačka, z Prahy kuchařka, pana otce dcera, jménem mazlíčka. — Umí-li panna trošku český? — Né, jen trochu německý. — Marjánko! — Co pak poroučejí, pane, frajli? — Aby byla panna tak dobrá, a trošku srozuměla a se mnou k tanci šla. — Když nechci. — Nu přeci. Trinken Si frajlajn. Flaši vína dám. — Cože povídal pán ? — Aby se slečinka napila. — Teď jsem tomu srozuměla.«    P. Kočí (Spálov).

* Dědečkovy vtipky s babičkou. Chee-li dědeček pozlobiti babičku, zazpívá: Vařila bába knedlíky, kuku, byly jak čtvrce veliký, kuku, bodejž tě, bábo, kat spálil, že by se knedlíkem byl zadávil. Kuku, kuku, kuku. Nezůstane mu však babička dlužná, oplatí mu ihned : Bramborová bába, bramborovej dědek, já jsem bába, ty jsi dědek, půjdem spolu na vej-dělek . .. Trochu po němečku zazpívají pak si pospolu : Soktr metla Káča, soktr po ulici, soktr našla Káča, soktr jitrnici, soktr našla Káča, soktr jelito, soktr Káčo, nech si to. I bez rýmu zazpívají dále : Za naší stodolou pase se trakař, nechoď tam, má milá, on by tě kous.

    P. Kočí (Spálov).
* Prašivec když letí, vypadá to, jako když letí žhavý koště. Padá s toho oheň. Kam padne, tam se lidi křičí. Jednou pad v Hracholuskách mezi střechy a potom tam našli slepý štěně. Tři dni ho vartovali a ono se ztratilo. Když prašivec podfoukne, oteče krk, ústa a nos. Děla se proti němu masť ze šafránu, manny, kafru, pulru.    V. Řepa.

* Počitadla ku psáni. Kovář koval fcobylu, fcobyla kováře &opla, kovář ftobylu klel (11). — Šel jsem lesem, sůva na mě houkla, jedna panna, druhá panna z okenéčka koukla. To jsou dvě panny k pomilování, jestli jich tam dva a třicet, více jich tam není. (32). — Čtyři, čtyři, čtyři tak, kdo neumí dvacet napsat, ať je nechá tak (20). Ghotěboř u Čáslavě.

    Karel Hacker.

Časové zprávy.

* Přednášky kulturně-Jiistorické. Redaktor Českého Lidu Dr. Č, Zíbrt přednášel v zimním období vedle universitních přednášek o kultuře středověké: 1. O dějinách pověry v cyklu přednášek, pořádaných od jednoty učitelské Komenský. 2. V zasedací síni Staroměstské radnice na počest památky narozenin J. A. Komenského přednášel: J. A. Komenský, znalec lidového podání československého. 3. V řadě přednášek Uměleckoprůmyslového musea v Praze : Umělecký průmysl v zemích českých ve století XVIII. 4. Ve schůzi Národní Jednoty Severočeské v Národním domě na Král. Vinohradech: Jak se líčily a krášlily ženy staročeské.


Předchozí   Následující