Předchozí 0438 Následující
str. 415


Vdejte, ach, provdejte mladičkou Hannu, kdo se vám vohlídne na starou pannu? Až bude Hanna stařičká panna, pak bude vod chlapců nevšímaná.

U Trocnova zapsal ji J. Sládek. (Trocnovské písně díl I.) Z Bitovan a Včelákova na Chrudimsku uvádí ji Jos. Zemánek.28) Píseň má násle-duiící znění:

Vdejte mě, matičko, dokud jsem mladá, vdejte mě za toho, koho mám ráda; až stará budu, na ocet zbudu, potom mé srdíčko víc neodbudu. Vdejte a provdejte mladičkou pannu, kdo pak se vás zeptá na starou hábu? Až bude Nána obstdrlá panna, pak bude mládencům do láku dána.

Nevdám tě. Nanynko, si ještě mladá, zatím Jeníčkovi obroste brada, muž tuze mladý má velké vady, týden je po svatbě, s ženou se vadi. Ta mladá ženuška k politování, nemyslí na nic než na milování; ráda se strojí, práce se bojí, celý den v zrcadle s hřebínkem stojí.

Význačné změny má sloka 2. (vyznačeny proloženě). Poslední verš přibírá slabiku k vůli nápěvu.

Velmi se rozšířila »Děvče jako lus k«. (Já jsem děvče jako lusk.) Beze změny zpívali jsme ji nápěvem Erben č. 156. Zobecněla asi velmi časně.. Krolmus uvádí ji. ve své sbírce z r„ 1,847. Holas otiskuje ji z Klatovska (L str. 66.) a sloky tohoto variantu jsou beze změny v tomto pořadu : 1., 2.. 4., 3. a 8. Mezi sloku 2. a 4. Ysunuty verše, snad původu lidového, navázané na poslední verš sloky 2. : »ne-piju vodu.« Zní:

To vodičku studenou,

proto jsem vždy zdráva,

vino mozek pomate, voda rozum dává.


2S) Lidové písně z Chrudimská. Sebral Jos. Zemánek. Upravil a harmo-nisoval Vojt. Říhovský. (Op. 4Ü.) Praha.

Předchozí   Následující