Předchozí 0439 Následující
str. 416

Podivné úly na Slovensku.

Laskavostí p. tajemníka Museální Slovenské Společnosti v Tmě. Sv. Martině, V. Vraného, dostalo se redakci Českého Lidu vzácného obrázku, Dr. J. Zoch v Modre na svých pilných potulkách národopisných objevil vyobrazení prapodivných, starobylých úlů. Originály bohužel krášlí dnes maďarské museum. Včelníky tyto podávají názor, jak lidový umělec na Slovensku využitkoval dovednosti řezbářské na výzdobu úlů, upravených ve způsobe soch dřevěných, kněze a postav ženských, s překvapu-


Podivné úly na Slovensku. Fotografie Dra.. J. Zocha,

jící věrností co do úpravy hlavy a zvláštností krojových. Čelesno pro včely vlétající upraveno v záhybech roucha vrapovaného. 0 svém objevu podal dr. Zoch v časopise jmenované společnosti musejní zevrubnou zprávu. Srv. v oddílu Literatura v tomto čísle G. Lidu. Vzdáváme díky p. drovi Zochovi i p. tajemníkovi Vranému, že svolili k otištění této rázovité výzdoby u slovenských úlů, pokud víme, jediného to obrázku svého druhu. Nikdež nic podobného ani ve skutečnosti ani na obrázku jsme neviděli. Slovenský původ této řezbářské práce jest od p. dra Zocha pevně zajištěn.     B.

Předchozí   Následující