Předchozí 0466 Následující
str. 443

bud1 s pomocníkem, pracují za stavem, žena pak ve volné chvíli souká při kolovratu. Pomocníky mistrovými byli obyčejně jeho synové, často i dcery. Nezřídka dával větší mistr práci do jiných stavení (přes ulici), nemaje místa v dílně vlastní.

Vlnu, po 1 zl. za libru kupovali mistři od domácího obchodníka Augsteina, hrubší z Uher, jemnější z Chudenicka. Surovou vlnu kemlíři


4. Dvojitý kříž v třešňovém dřevě, nalezený r. 1745 u Kutné Hory. V Museu království Českého.

(Jordán z Hříchovic) nejprve u mistra na h o r t n ě vyšupali, namastili a pak doma na sloupích nahřátými k e m y (železnými hřebeny) z k e m-lovali, t. j. vlnu ze suroviny vytáhli v jemné topinky. Zbylá zadina, k e m 1 í n k y, prodávala se za cenu poloviční. Mistr zkemlovanou vinu vypral, v koule stočil a k předení přadličkám odevzdal.


Předchozí   Následující