Předchozí 0472 Následující
str. 449

Prof. K. Rozuma kresba slovenského džbánku z r. 1731.

(S vyobrazením.)

Opět pracná, pečlivá kresba prof. Karla Rozuma, provedená svědomitě podle starého originálu. Podařilo se mu vypátrati džbánek slovenský, vzácné dílo majolikové, s určitým vročením 1731, s nápisem českým: Tento džbán náleží do pocti fého cechu hrnčířského. Tvar džbánku cechovního i výzdoba souhlasí s podobnými řídkými památkami


Slovenský džbánek z r. 1731. Kreslil prof. K. Rozum.

hrnčířského umění slovenského, jejichž ukázky, kreslené a popsané od prof. J. Kouly, řed. J. Klvani, red. Fr. Kretze, slč. M. Wanklové a jiných znalců lidového umění již český Lid slovem i obrazem uveřejnil. Prof. Rozumoví přísluší zásluha, že opět obohatil Český Lid o další doklad neúmorné píle a bystrého vkusu při své badatelské činnosti na poli národopisu československého.


Předchozí   Následující