Předchozí 0042 Následující
str. 29

tanečníků tančila na chůdách. Na konec produkoval se majitel Jan Porti skupinami všelijakých pyramid, jejichž vyobrazení podává obr. č. 8.

Franz Lorgie, majitel velikého »mechanického divadla«, zahájil dni 15. května 1814, německy a česky, že v Platejzu v nových alejích bud< hráti pro zábavu obecenstva loutkovou hru: »Hanns Klachel von Prže lautsch, Eine Posse im 3 Akten«. Ceduli opatřil zobrazením umělce si láká. Jmenuje tam osoby, mezi nimiž neschází ani Kašpárek, obveselujíc obecenstvo: Doktor Fieber. Therese, seine Tochier. Anastasia, Dokto Fiebers Schwester. Lieutenant Frieder. Herr von Grünthal, Frieders Onkel Hanns Klachel, Theresens Bräutigam. Nannette, Theresens Kammermädchen


5. Muzikální rodina Bohdanovičova.*)

Terz, ein Fourierschütz, Diener des Lieutenants und Nannettens Liebhaber. Kasperle, Hausmeister von Doktor Fieber. Lorenz, Heinrich, Bediente in Doktor Fiebers Hause. — Představem bylo zakončeno balletem a optickým zjevením osob velikosti životní, tak zvanými »fantasmagoriemi«. Za hromu a blesku objevila se: Smlouva monarchů Alexandra Ruského a Viléma krále pruského a choti Luizy při rakvi Bedřicha Velikého. Marie Teresie. Císař Josef. Ondřej Hofer atd., a na konec hlava Medusina.


*) »Die musicalische Familie des Bohdanowicz in Wien ... In dieser werden vorkommen, nebst den vornehmsten, italiänischen Arien Serien, Duetten, Ter-zeten, Notturni, Chören, von Bianchi, Tarchi, Paisiello, Gimarosa, bei welchen ins-gesammt meine Kinder allein die Hauptstimmen führen werden, auch viele Originalstücke von meiner eigenen Gomposition . . .«

Předchozí   Následující