Předchozí 0019 Následující
str. 16

7. a) pootevřená chodba, K kuchyň, O ohniště, J jizba.

Domy s chodbou uprostřed (Mittel-flurhaus) obr. čís. 8. jsou asi nejrozšířenější, alespoň nejpohodlnější. Často přibylo k takovému domu několik komor, a dům nabýval členitosti; srov. obr. čís. 9.

Srovnání s bytovými poměry na severu, kde kuchyň bývá často ve zvláštním domku dalo by se souditi, že i tu kuchyň


8. Dům s chodbou (a) uprostřed, K kuchyň, O ohniště, ,/ jizba.

a jizba byly vedle sebe. Každý domek měl svoje otevřené krabí,

a z místnosti, kde bylo ohniště A, stala se kuchyň, z druhé B jizba. Obr. čís. 10.

Vývoj tento zdál by se pravděpodobný, ale přece nevysvětluje některé věci. Zbývají nám dvě možnosti:

a) snad k původní místnosti s ohništěm (Herdraum) přidružil se prvek nový, jizba, nebo b) jizba byla ze staré kuchyně (Herdraum) vyříznuta oddělena prkennou stěnou) nebo takřka do kuchyně vstavena.

Poučný tu bude obrázek horno-německého domu v Bosně (čís. 11); není tu žádné chodby; dveřmi vstoupíme přímo do kuchyně a z kuchyně do jizby. Průřez bosenským domem svědčil by pro to, že jizba teprve později byla z kuchyně stropem a prkenným pažením oddělena.


9. Hornoněmecký dům s komorami.


10. a = otevřené loubí, o = ohniště.


Předchozí   Následující