Předchozí 0023 Následující
str. 20

Starý větrný mlýn u Sobotky.

Ku vzácným zbytkům větrných mlýnů v zemích českých druží se starobylý mlýn větrník u Sobotky, s rázovitým zařízením a se stavbou, charakteristickou pro výstavnost mlýnů větrných


Starý větrný mlýn u Sobotky, dle fotografie F. Mrucha zasílá J. Prousek. u nás. Fotografii pořídil F. Mruch v Sobotce. Českému Lidu ji poslal k tisku akad. malíř Jan Prousek z Turnova.

Emil Horský:

Staročeská sbírka povídek z r. 1580. *)

0 jednom koni, kterak jest pána svého Horymíře ze zámku Vyšehradu jedním skokem od smrti vysvobodil, jemuzto on říkal Šemík.

Za času Křezomysla, knížete českého, byl jeden muž z vládyk velmi statečný, kterémuž jméno bylo Horymiř Neumětelský, ten s jinými mnohými vládykami, když se sjeli, před kníže všickni společně předstoupili, předkládajíce jemu veliký nedostatek chle-bův v té zemi, kterýž nepřišel od jinud, než z toho, že se mnozí po zlatn a stříbru, hledajíce ho pod zemí, obrátili, a polí vorati že zanedbávají: I žádali jsou knížete, aby všem havířům přikázal toho díla, a zvláště okolo Příbrami a Jílového, Písku a Sušice, zanechati, kteréžto věci největší původ byl Horymiř. Kníže vyslyšav žádost svých poddaných, pověděl, že to chce rád učiniti. Ale po jich


*) Viz literárně-historioký úvod k tomuto článku, Český Lid XXI. str. 373.

Předchozí   Následující