Předchozí 0036 Následující
str. 33

Hra na vlčka. Děti určily říkadlem, kdo bude vlčkem,1 pak ustanovily vlčkovi meze, až kam je směl pronásledovat. Vlček sedl ši do prostřed svého okresu, ostatní pak obráceni k němu tváří trhaly v jeho okrsku lusky, shýbajíce se k zemi a říkajíce: Trhám trhám lusky na zelené louce, přijde na mně vlček, utrhne mi krček. Já se vlčka nebojím, až kravičku podojím. Vlčku, vlčku pojď na mě ! — Na to daly se do útěku a vlček za nimi. Koho vlček ve svých mezích chytil, ten musel býti potom vlčkem a hra počala znova.

Hra na svini. Na rovném pažite udělaly děti jamku okrouhlou asi deeimetr v průměru, okolo ní pak ve vzdálenosti asi dvou kroků od ní menší jamky a sice o jednu méně, než bylo dětí. Dříve však opatřily si dřevěnou kouličku neb kulatý kámen veliký asi jako brambora: Říkadlem určilo se, kdo má býti honákem. O-statní postavily se kolem střední jamky a za sadily hůlku neb bičiště do jedné z okolních jamek. Kouličku dřevěnou neb kamenou (svini) odhodily honákovi hodně daleko. Honák musel ji hůlkou poháněti ku prostřední jamce (chlívku). Když se k této již blížil, bylo povinností nejbližších hůlkami svini pryč odháněti. Při tom musel se však každý míti na pozoru, aby mu honák svou hůlku nestrčil do jeho jamky. Stalo-li se to, musel ten, jehož Jamku honák byl ob-adil, býti sám honákem. Jestli honák přes odpor ostatních hůlkou svxni do chlívka vehnal, byla hra skončena a mělo-li se v ní pokračovati, ustanovil se říkadlem nový honák.

Vození drnu nebo hra na hrobaře. Na pažite narýsoval se idlou (nožem) čtverec a ten rozdělil se podélnými a příčnými


3. Žena z Podkonic. Zvolenská stol.


Předchozí   Následující