Předchozí 0057 Následující
str. 54
* Poosmičky. (M. K.) Buchetky. Udělá se plást, na nějž se nádivka dá a pak se v půli přeloží. Z chlebového těsta když jsou, říkají jim koblihy. (Mor.)    Z b t.
* Poplamínky. (Prof. J. K.) Podplamence. Z chlebového těsta na tenko uválené a kmínem posypané buchanky.    Z b t.

Směs.

* Staročeský recept na jablkové víno. Vypisuji ze staré hospodářské knížky, chované jako drahocenné dědictví v rodině Ta-touškově v P., návod, jistě vyzkoušený dlouholetým prováděním, jak si staří připravovali z jablek ochlazující a občerstvující, příjemný nápoj, víno jablkové. Rukopis psán (patrně podle starší předlohy) r. 1792: Vyberou se samá dobrá, šťavnatá, na stromě vyzrálá, nečervivá jablka a uloží se někde ve stínu na slámu hezky vedle sebe, aby se uležela a zavinula. Nahnilá a nedozralá jablka dají se na stranu, aby po nich víno nezkyslo. Náležitě uzrálá rozkrájejí se na drobno neb rozkrouží kruhadly, aneb, jest-li jich příliš mnoho, roztlukou se palicí v nějaké čisté nádobě. Tak rozkrájená neb roztlučená nechají se den neb dva na vzduchu, aby zakysla, dají se pak na Čistě umytý, ne však suchý ruční neb vinný pres a počne se tlačiti. Šťáva na začátku vytékající jest nejsilnější mest (mošt), po třetím zašroubování presu teče již mest slabý, který jen na ocet se hodí. Když již z jablek nic neteče, vydělají se, pokropí čistou vodou a dají se ještě jednou pod lis. Mest znovu vytékající dobrý jest na ocet. Vytlačený mest dá se do sudů, po několik dní dříve vodou vyplaehovaných, aby ničím nezaváněly. Sudy, v kterých bylo pivo neb ocet, nejsou k potřebě, ovšem ale sudy od vína neb kořalky. Než se mest do sudu vleje, musí se sud dobře vysířiti. Dír.a zátková (špuntová) přikryje se kouskem plátna, aby se víno jablkové mohlo kvasiti a kvasnice vyháněti, které se každodenně seberou. Po 14 dnech přetáhne se víno opatrně, aby se nezkazilo, do jiného sudu, díra se zátkou zacpe a nechá se jen vedle ní dírka asi co brk tlustá, aby ní pára ze sudu vycházeti mohla. Když pak již žádného kvasení není, zatluče se i ta dírka klínkem. Po roce přetáhne se víno opět do jiného sudu, a i tu ještě často se k němu dohlíží, aby se ho mokro neb plesmvina nechytila a aby se vína vždy dolívalo, by sud vždy byl plný. Ovšem jen víno z dobrých zimních, jmenovitě míšeňských jablek přes rok vytrvá, z jablek letních musí se už po půl letě píti, aby se nezkazilo. I z hrušek, srstek (angreštu) a rybízu dá se podobné víno připravovati, není ale tak trvanlivé, jako jablkové. Jak uvedeno, sud, než se do něho mest vlije, musí se vysířiti, čili sírou vypáliti. To


Předchozí   Následující